"Yaşanılabilir Dünya için çevrenin korunması şart"

TBMM Çevre Komisyonu üyesi Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, "Çevre için alacağımız her önlem Dünya'nın, tüm canlıların yaşamını kurtaracak, gelecek güvence altına alınacak." dedi.

"Yaşanılabilir Dünya için çevrenin korunması şart"

AK Parti Yerel Yönetimler Başkan Yardımcısı TBMM Çevre Komisyonu üyesi Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul edilen Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan teklif hakkında bilgi verdi.

AK Partili Grubu'nun hazırladığı Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Çevre Komisyonu'nda kabul edildi. Komisyon üyesi Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz'ın da imzasıyla meclise sunulan kanun teklifi bir çok yenilikleri getiriyor.

Teklife göre, çevrenin korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi ve giderilmesi için plastik poşet, plastik ambalaj kullanımının azaltılması, depozito uygulaması, kirliliğin önlenmesine yönelik teminat alınması gibi mekanizmalar kullanılacak.  Üretici, ithalatçı ve piyasaya sürenlerin bireysel olarak atık toplama faaliyetlerini yapabilmeleri ve yetkilendirilmiş kuruluş oluşturma yükümlülüğü, zorunlu olmaktan çıkarılıyor.

Yeni kanun teklifi hakkında açıklamalarda bulunan TBMM Komisyon Üyesi Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, AK Parti'nin hazırladığı bu kanun teklifinin bir çok yenilik önlem getirdiğini, özellikle plastik poşet ambalaj kullanımının önüne geçilmesi, çevreye etkilerinin azaltılması gibi maddelerin dikkat çektiğini söyledi.

"GELECEK İÇİN ÇEVRE KİRLİLİĞİ DURMALI"

Yasa teklifinin kanunlaşmasıyla birlikte 1 Ocak 2019'dan itibaren alışverişlerde kullanılan plastik poşetlerin ücretli hale getirileceğini ifade eden Yılmaz, "Bir çok çevresel konunun ele alındığı bu yasa teklifi Türkiye için önemli bir adımdır. Dünyamızın korunması, canlı neslinin çevresel kirliliklerden etkilenmemesi, doğal yaşamın korunması hedeflerinin yanında en önemli niteliği  çevrenin korunması noktasında toplumsal bilincin, duyarlılığın, ortak hareketin oluşturulması amaçlanıyor.  Çok önemli maddeler kanun teklifinin içerisinde yer aldı. Geleceğimizi güvence altına almak, doğal yaşamın hayatta kalmasını istiyorsak çevresel kirlilik konusuna herkesin dikkat etmesi gerekli. Başka yaşayacağımız Dünya yok. Kirlilikle mücadele hepimizin birinci vazifesi olmalı. Özellikle geri kazanım, ayrıştırma  ve çöpün kaynağından başlayarak bertarafı önem arz ediyor. Temiz ve yaşanılabilir bir dünya için el ele vermeliyiz." diye konuştu.

YASA TEKLİFİNDE YER ALAN MADDELER

- Öngörülün yasaklara ve sınırlamalara aykırı petrol ve petrol türevleri tahliyesi veya deşarjı yapan tankerler ile katı atık bırakan veya evsel atık su deşarjı yapan diğer deniz araçlarına uygulanan idari para cezaları da artırılıyor.

- Egzoz gazi emisyon ölçümü yaptırmayan motorlu taşıt sahiplerine 1.250 lira ceza verilecek. Aynı araç yönetmeliklerle belirlenen standartlara aykırı emisyona sebep olursa cezası 2 bin 500 lira olacak.

-Karayolları Genel Müdürlüğü'nün görev ve yetkileri arasına "Otoyolların habitatları böldüğü yerlerde Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü'nün görüşünü alarak yaban hayvanlarının geçişlerine izin verecek menfez, ekolojik köprü ve benzeri tesisleri yapmak", "Otoyollarda yaban hayvanlarından kaynaklanacak trafik kazalarını önlemek maksadı ile kafes tel çift yapmak," ve "Karayolları yaban hayvanlarının muhtemel yaşam alanlarının bulunduğu bölgelerde uyarıcı levhalar koymak" ekleniyor.

- Kaynakların verimli yönetimi ve plastik poşetlerden kaynaklanan çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla plastik poşetler satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücret karşılığı verilecek.

- Depozito uygulamasından yıllık piyasaya sürülen ambalaj için piyasaya sürenler ton başına 100 lira, plastik poşetleri ücretsiz verdiği tespit edilen satış noktalarına depo alanı hariç kapalı satış alanının her metrekaresi için 10 lira idari para cezası verilecek.

-Yeni yapılacak imar uygulamalarında bisiklet yolları ile bisiklet park istasyonları zorunlu hale gelecek. Arazinin şartlarından dolayı bisiklet yolları veya park istasyonları yapılamayan yerlerde ise yaya yolları yapılacak.

- Katı yatık özelliklerini sağlamayan yakıtları ithal eden veya satanlara ile katı yakıtların depolanması, taşınması, yüklenmesi, boşaltılması veya torbalanmasına ilişkin düzenlemelere uymayanlara 10 bin lira, belgelerin veya izin alınmaması durumunda 15 bin lira idari para cezası verilecek.

- Ekonomik, sosyal politikalar ve çevre politikaları ile stratejileri mekanla ilişkilendirilecek fiziki gelişmeyi ve sektörel kararları yönlendiren, ülke bütününde ve gerekli görülen bölgelerde hazırlanan raporu ile bütün olan plan şeklinde tanımlanan Mekansal Strateji Planı doğrultusunda 'Nazım İmar Planı' ve 'Çevre Düzeni Planı" tanımlarında da uyum değişikliği yapılıyor.

- Plastik poşet, lastik, akü, taşınabilir pil ve bataryalar, otomotiv pilleri, madeni yağ, bitkisel yağ, elektrikli ve elektronik eşya, plastik, metal, kompozit ve cam ambalaj ürünlerini yurt içinde piyasaya arz eden üreticilerden ithalatçılardan geri kazanım katılım payı tahsil edilecek.

- Atıkların kaynağında ayrıştırılması, farklı şekillerde toplanmasıyla ilgili çalışmalarda belediyelere, il özel idareleri ve diğer kurumlara Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca teşvik getirilecek.

-Teklife göre gerçekleştirmeyi planladıkları faaliyetleri sonucu çevre sorunlarına yol açabilecek kurum, kuruluş ve işletmeler, A ve B Sınıfı Çevresel Etki Değerlendirmesi Raporu hazırlamakla yükümlü olacak.

- İmar planları ise 'Nazım İmar Planı ve Uygulama İmar Planı' olarak hazırlanacak. Her plan, bir üst kademedeki plana uygun olarak hazırlanacak.

-Mekansal planlar, kapsadıkları alan ve amaçlar açısından Mekansal Strateji Planlarına uygun olarak "Çevre Düzeni Planları ve İmar Planları" kademelerinden oluşacak.

- Çevre kirliliğinin önlenmesi amacıyla, belirlenecek ambalajlar için depozito uygulaması zorunlu tutulabilecek. Bu kapsamda depozito kapsamındaki ambalajlı ürünlerin satışını gerçekleştiren satış noktaları depozito uygulaması toplama sistemine katılım sağlamakla yükümlü olacak.

Gercekbizde.com

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER