Taş Ocağına Danıştay Noktayı Koydu

Samsun’un Tekkeköy ilçesinde kurulan taş ocağı için 2007 yılında verilen ‘ÇED gerekli değildir’ raporuna Samsun 2 İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi, Danıştay da kararı onadı

Taş Ocağına Danıştay Noktayı Koydu

Tekkeköy İlçesi Büyüklü Mahallesi Tomaklar mevkiinde 2007 yılında kurulan ve ÇED gerekli değildir raporu verilen tesis ile ilgili hem İdare Mahkemesi’nden hem de Danıştay’dan red geldi. Yöre halkının uzun yıllar verdiği uğraş sonucu Danıştay son kararı vererek yürütmeyi durdurma kararını onadı. Ayrıca Danıştay karar düzeltilme yolunu da kapadı.

YÜRÜTME DURDURULDU

Tekkeköy’de kurulmadan önce yöre halkının büyük tepkisini çeken taşocağı ile ilgili çoğu zaman eylem yapılırken İl Özel İdaresi döneminde ‘ÇED gerekli değildir’ raporu verildi. Raporun ardından çalışmaya başlayan şirket çoğu zaman taş ocağı çalışanları ve jandarma ile karşı karşıya geldi. Yasal yollarda hakkını arayan yöre halkı, Avukat İsmail Onur ile birlikte Danıştay’ın verdiği kararın ardından nefes aldı. Samsun 2 İdare Mahkemesi ÇED gerekli değildir raporu ile ilgili yapılan başvuruyu inceleyerek 2014 yılında karar vermişti. Samsun 2. Bölge İdare Mahkemesi yaptığı inceleme sonucunda mahkeme heyeti verilen ‘ÇED raporu gerekli değildir’ kararının hukuka uygun olmadığı belirtildi ve yürütmeyi durdurma kararı verdi.

DÜZELTME YOLU DA KAPALI

Kararın ardından Danıştay’a başvuruldu. Dosyaya bakan Danıştay 14. Dairesi de Samsun 2 İdare Mahkemesinin kararını onadı. Danıştay 10 İdare Mahkemesi incelemesi sonucunda taş ocağı projesi ile ilgili Çevre ve Orman Bakanlığınca 2007 yılında ÇED gerekli değildir raporu verildiği belirtilirken, ocaktan çıkartılacak taşların kırılıp nihai ürün haline getirilmesi amacıyla aynı ruhsat sahası içerisinde kurulan ikinci tesise İl Özel İdaresi döneminde ÇED gerekli değildir raporunun verildiği kaydedildi. Kararda ikinci raporun yine bakanlıkça verilmesi gerektiğini belirten kanun maddesi de eklenerek, Samsun 2 İdare Mahkemesinin 23/10/2014 günlü E:2013/1073, K:2014/1442 sayılı kararının onanmasına karar verdi. Ayrıca 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 20/A maddesi uyarınca karar düzeltme yolunun kapalı olduğuna karar verdi.

 

Sezer SEZER

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER