Tarihi Kentler Birliği'nden İmar yasasına tam destek

Tarihi kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, yeni kabul edilen İmar yasasına tam destek verdi..

Tarihi kentler Birliği ve Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, önemli değişiklikler getiren yeni İmar yasasının ülke için büyük kazanım olduğunu söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Ziya Yılmaz, 2 dönemdir sürdürdüğü Tarihi Kentler Birliği Başkanı olarak, yeni kabul edilen İmar yasası konusunda görüş ve düşüncelerini Türkiye kamuoyu ile paylaşmak amacıyla  Samsun Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Binası'nda basın toplantısı düzenledi. 

'KENTLEŞMENİN EN BÜYÜK SORUNU ÇARPIK YAPILAŞMA'

Kentleşmedeki en önemli sorunun 'herkesin kendi çıkarını gözeterek' yapılaşma koşullarına uyum sağlamaması olduğunun altını çizen Başkan Yılmaz; "Kentleşmenin en önemli sorunu; uygulamalarda karşılaşılan aksaklıklar, belirsizlikler, kanun ve yönetmeliklerin farklı yorumlanması, herkesin kendi çıkarına göre yapılaşma koşullarını belirleyecek şekilde esnek düzenlemelerden kaynaklanan çarpık, kimliksiz, estetik kaygıdan uzak yapılaşmalardır." dedi.

'YENİ YÖNETMELİK HERKESİN FİKRİ ALINARAK OLUŞTURULDU'

Planlı Alanlar Tip yönetmeliği'nin yürürlüğe girememesi ve ertelenmesine sebep olarak, düzenlemelerin uygulamanın içinde olmayan kişiler tarafından yapıldığını belirten  Yılmaz; "Bugüne kadar yapılan kanun ve yönetmelik düzenlemeleri belirli kurum ve kuruluşların, uygulamanın içinde olmayan kişiler tarafından hazırlanması nedeniyle, uygulamada sorun çözücü olmak yerine sorun yaratıcı nitelik taşımaktaydı.Bu nedenle, Planlı Alanlar Tip yönetmeliğinde 01.06.2013 yılında yapılan değişiklikler yürürlüğe girememiş ve yürürlüğe girmesi 30.06.2017 tarihine kadar belirli periyotlarda ertelenmiştir.Oysa yeni yönetmelik değişikliği sivil toplum örgütleri dahil, yerel yönetimlerin, uygulamanın içinde olan belediyelerin görüşleri yanında Tarihi Kentler Birliği olarak bizlerin de fikri ve görüşleri doğrultusunda hazırlanmıştır. Çok katılımlı yapılan toplantılar sonucunda ortak payda da anlaşılan düzenlemeler yönetmelikte yerini almıştır." diye konuştu.

'GİZLİ EMSAL ARTIŞININ ÖNÜNE GEÇİLDİ'

Yapılan yönetmelik değişikliği ile gizli emsal artışının önüne geçildiğini söyleyen Yılmaz; "Yeni yönetmelik değişikliği ile gizli emsal artışının önüne geçilmiş, net, anlaşılabilir ifadeler düzenlenmiştir. İhtiyaç fazlası ortak alanların emsale dahil edilmesiyle gizli emsal artışı önlenmiştir.Trafik sorununun yoğun yaşandığı kentlerimizde özellikle ticaret alanlarında otopark sorununun çözümlenmesi, toprak altında kalan minimum otopark ihtiyacının 2 katı kadarının emsal harici tutulması, otopark yapımının teşvik edilmesi, katlı otopark alanlarının ayrıca plan değişikliğine gerek olmadan yapılabilecek olması otopark çözümü için oldukça olumludur. İnşaat alanından sayılmayan ortak kullanım alanlarının daha sonradan ticari mekânlara çevrilmesiyle proje dışı kullanımlar yeni düzenleme ile engellenmiştir. Ön bahçe mesafelerinin daha sonra kapatılarak ticarete konu olmasının önüne geçilmesi ise kaçak yapılaşmaların ortadan kaldırılması için önemli bir aşamadır. Ayrıca belediyelerin kendi bölgelerinin özelliklerini dikkate alarak yönetmelik hazırlama yetkisine sahip olması, kentlerimize kimlik kazandıracak, kentlerimizi tek düzeylikten kurtaracaktır."

“Şehrin siluetini bozacak dikey yapılar daha yapılamayacak”

Özellikle İstanbul’da çok tartışılan dikey yapılaşmalar hakkında da bilgiler veren Yılmaz, “En önemli konulardan bir tanesi dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşmanın özendirici olması Tarihi Kentler Birliği olarak bizleri memnun etmektedir. Dikey yapılaşmanın şehirlerin homojen görünmesini, şehirlerimizin içindeki mimari disiplinini ve estetik boyuttaki çirkinliğini söylemeyen yok. Güzel İstanbul’un profilini bozacak olan o yüksek binaların siluet bozucu duruşları, bizim Samsun’da da var. Bizim de mecburen kazanılmış hak olarak kişilere vermiş olduğumuz yüksek bina yetkileri var. Bu yönetmelik artık, bunlarla ilgili konuların eskisi gibi olmayacağını söylüyor” şeklinde konuştu.

“Bina otoparkları şehirler için çok önemli”

Bina otoparklarının şehirler için çok önemli olduğunun altını çizen Yılmaz, açıklamasını şöyle tamamladı: “Otoparkları her zamanki yönetmeliklerden daha fazla olarak özendirici kılıyor. Binaların altında o binanın ihtiyacından da daha fazla otopark yapmasına özendiriyor. Daha önceki yönetmelikler, binaların yapacağı otoparkları belirliyordu. Onu da binayı yapanlar yerel yöneticilerle konuşup, otopark yapılması gereken alanları başka kullanım alanlarına döndürüyorlardı. Bu yönetmelik bunlara dur diyor. Bu yönetmelikle beraber binaların altında aşağıya doğru yani normal kod üstünde olmamak şartıyla neredeyse istediğiniz kadar otopark yapabilirsiniz diyor. Otoparklar, gelecekte şehirlerimizin çok ihtiyacı olan bir şeydir. Bu imkanı kullanacak olan yapıcı firmaların, bu özendirici özelliği kullanacağına inanıyorum.” dedi.

Yeni İmar Yasası özetle şu değişiklikleri getiriyor;

1-    Uygulamadan gelen katılımcıların katkılarıyla hazırlanmış olması nedeniyle, bu güne kadar hazırlanmış olan çalışmaların eksikliklerini gideren bir çalışma olduğuna inanıyor ve Bakanlığımızın bu çalışmasını takdir ve memnuniyetle karşılıyoruz.
2-    Bu yönetmelik yanlış veya farklı yorumlara neden olmayacak anlaşılabilir ifadeler içermektedir.
3-    Tarihi Kentler Birliği olarak tarihi mirasımızın korunması ve fonksiyonlar yüklenerek gelecek kuşaklara aktarılması konusunda son 15 yıl içinde memnuniyet verici sonuçlar alınmıştır. Ancak mevcut yapı stokunun estetik sorunları vardır. Bu yönetmelikte şehirlerimizdeki estetik sorunları çözecek, kimliksiz binaların kimlikli hale gelmesini sağlayacak cephe düzenleme mecburiyetleri memnuniyet verici ve uygulanabilir niteliktedir.
4-    Dikey yapılaşma yerine yatay yapılaşmanın özendirici olması Tarihi Kentler Birliği olarak bizleri memnun etmektedir.
5-    Otoparkı özendirici değişikliklerin yeni yönetmelikte olması memnuniyet vericidir.

Bu nedenle yeni yönetmelik değişikliği Tarihi Kentler Birliği olarak takdirle karşılanmaktadır. "diye konuştu.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2017, 16:46
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER