Samsun'da her işletmeye ‘sanayi koçu’

Samsun'da sanayi kalkınmasının gerçekleştirilmesi konusunda yıllardır en büyük eksiklik olarak konuşulan, ‘kamu-üniversite-sanayi’ işbirliğini hayata geçirmeye yönelik düğmeye basıldı.

Samsun'da her işletmeye ‘sanayi koçu’

OKA, Samsun'da yıllardır konuşulan ‘kamu-üniversite-sanayi’ işbirliğini hayata geçirmek için nihayet düğmeye bastı. Bu kapsamda Samsun'daki tüm işletmelere alanlarında uzman akademisyen bir ‘sanayi koçu’ verilecek. Uygulama önce pilot olarak başlatılacak, daha sonra da tüm il geneline ve OSB'lere yayılacak

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) sanayicilerin 'şirket gizliliği', yüksek bütçeler harcanacağı gibi gerekçelerle öteden beri yanaşmadıkları, 'kamu-üniversite-sanayi işbirliği'nin sağlanmasıyla ilgili, eylem planını hazırladı. Samsun Valiliği'ne sunulan eylem planında, her işletmeye akademisyen bir sanayi koçu yerleştirilecek.

SANAYİCİLER NEDEN UZAK DURUYOR?

OKA, OMÜ ve ilgili tüm kuruluşların katkılarıyla hazırlanan yeni eylem planında ilk olarak kamu-üniversite-sanayi işbirliğinin sağlanamamasının nedenleri sıralandı. Raporda sanayi kuruluşlarının şirket gizliliği, hangi birime ve kime başvuracağını bilememe, hızlı yanıt alamama, yüksek bütçeler talep edileceği endişesi, üniversitede sanayiye yönelik çalışılmaması, az da olsa mevcut deneyimlerde akademik desteklerin yararının görülmemesi, kamu ve üniversitenin firma açık ve eksiklerini tespit edeceği tereddüdü, akademisyenlerin üstten baktıkları, pratik tecrübe eksiklikleri yargısı ile toplantı ve bu tip konularda duyulan bıkkınlıklardan dolayı bir türlü bu işbirliğini gerçekleştiremediklerini belirtildi.

ÖNCE PİLOT BÖLGEDE YAPILACAK

Üniversitede araştırmacı sayısının az olmasının yanı sıra kamu personelinin Ar-Ge çalışmalarına katılımına yönelik mevzuatın olmamasının da bu işbirliğinin gerçekleştirilememesinde etkili olduğu belirtilirken, bu nedenle pilot uygulamalar ve başarı örneklerini bölgede hayata geçirmek gerektiği vurgulandı. Bu kapsamda hazırlanan eylem planında ise sanayi kuruluşlarının mevcut üretim ve satış faaliyetlerini ötesinde yönlendirilmesi için; bölgedeki tüm ana sektörlerde yeni ürün ve teknolojiler anlamında fizibilite çalışması önerilirken, rekabet üstünlüğü sağlanacak ana sektörlerin ile hedef ürün ve teknolojilerin belirlenmesi gerektiği belirtildi.

AR-GE BİRİMİ KURULACAK

Ayrıca sanayi kuruluşlarının bu desteklerden yararlanabilmesi için ihtiyaçları ve projelerinin; destek mekanizmalarının kapsamı ile eşleştirilmesi, Ar-Ge ve yenilik kavramlarının firmalar tarafından benimsetilmesine yönelik metodoloji eğitimleri verilmesi gerektiğine işaret edildi.

SANAYİ KOÇU NE İŞ YAPACAK?

OKA bu kapsamda önce pilot olarak seçilecek küçük gruplarla sanayi–akademisyen eşleşmesi yapılarak, 'sanayi koçu' gibi çalışacak akademisyen görevlendirilmesi uygulamasına geçilmesini istedi. Her işletmede görev yapacak alanında uzman sanayi koçu, çalıştığı fabrikaya rutin ziyaretlerde bulunup, sanayinin ürün kalitesinin artırılması, Ar-Ge ve İnovasyon konularının belirlenmesi, ilgili teknolojik alanda patent, rakip analiz, makale taramaları, ürün ve firma benchmark çalışmaları, maliyet azaltma, verimlilik artırma çalışmaları, iş güvenliği, ergonomi, pazarlama, dış ticaret, yatırım, yeni pazarlar bulma ve erişim gibi alanlarda yol haritasının oluşturulmasına katkı sağlayacak.

KÖPRÜ GÖREVİ ÜSTLENECEK

Bu sanayi koçu ayrıca akademik, firma dışı firmalar, yurt dışı işbirlikleri konusunda da köprü vazifesini üstlenecek. Yol göstermenin dışında firmalara AR-GE konusunda aktif çalışma yapılarak, Ar-Ge birimleri oluşturulmasında gerekli; organizasyon şeması, personel/ kaynak planlama, proje geliştirme gibi çalışmalar için geliştirme örneklemeleri yapılacak. Pilot çalışma kapsamında, potansiyel kaynaklardan ön işbirliği çalışmaları için kullanılabilecek finansman kaynakları fonlanacak.

Gülsüm ATİK

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER