Parkomat Cezası Olanlar Dikkat!..

Daha önce Av. Kemal Vehbi Gül tarafından kamuoyunda Parkomat olarak adlandırılan yol üstü otopark uygulaması ile ilgili yönetmeliğin iptali için açılan davada Samsun 1. İdare Makemesi’nin yönetmeliğin iptaline dair verilen kararın temyizi üzerine Danıştay 8. Dairesi, 1. İdare Mahkemesi’nin iptal kararının bozulmasına karar verdi

Parkomat Cezası Olanlar Dikkat!..

Danıştay 8. Dairesi kararında, “İdare Mahkemesi kararında, imar planında otopark olarak öngörülmemiş alanların bu amaçla kullanılamayacağı gerekçesine yer verilmiş ise de, uyuşmazlığa konu edilen kısa süreli park etme için cadde ve yol üzerinde belirlenen park yerleri niteliği itibariyle imar planında öngörülen otopark alanlarından farklı bir niteliğe ve hizmete haizdir. Otopark yönetmeliğinin 3/e maddesinde ter alan ‘İmar planları hazırlanırken parselinde otopark tesisi mümkün olmayan yerlerde otopark ihtiyacının karşılanması amacıyla bölge ve genel otopark yerleri belirlenir.’ Kuralından da anlaşılacağı üzere imar planlarıyla bölgenin ihtiyacını karşılamak üzere belirlenen otoparklar, daha kapsamlı ve kalıcı olarak planlanan genel ve bölgesel nitelikli otoparklardır. Uyuşmazlığa konu edilen yönetmelik ise, özellikle ticari alanların bulunduğu yerlerdeki trafik durumu da dikkate alınarak belirli saatler içerisinde araçların park etmesine izin verilen park yerlerini düzenlemektedir. Gerek 3194 sayılı imar kanunu’nda gerekse otopark yönetmeliğinde tanımı yapılan genel ve bölgesel otopark tanımı içerisinde yer almadığı gibi bu kapsamda da değerlendirilemeyecek olan yol üzeri park yerleri hakkında 3194 sayılı Kanun ile otopark yönetmeliğinin uygulanma olanağı bulunmamaktadır.” görüşüne yer verildi.

YOL ÜSTÜ OTOPARK UYGULAMASI HUKUKA UYGUN

Böylece, Danıştay kararı sonrasında yol üstü otopark uygulamasının hukuka uygunluğu yargı kararları ile de tespit edilmiş oldu. Bilindiği gibi daha önce de; Samsun İdare Mahkemesi yine Av. Kemal Vehbi Gül’ün yol üstü otopark uygulamasının iptali için açtığı davada Büyükşehir Belediyesi’nin Karayolu, yol, cadde, sokak, meydan ve benzeri yerler üzerinde araç park yerlerini tespit etmek ve işletmek, işlettirmek veya kiraya vermek hak ve yetkilerine sahip olduğu gerekçesi ile davanın reddine karar vermişti.

 

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER