OKA'dan bölgeye 232,5 milyonluk yatırım

Samsun Valisi ve Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı(OKA) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, OKA tarafından 2009 yılından 2017 yılına kadar bölgede 232,5 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirildiğini açıkladı. 

OKA'dan bölgeye 232,5 milyonluk yatırım

Samsun Valisi ve OKA Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Şahin, OKA’nın 2009-2017 yılları arasındaki çalışmalarını değerlendirdi. Vali Şahin yaptığı değerlendirmede, "Amasya, Çorum, Samsun ve Tokat illerini içine alan TR83 (Orta Karadeniz) bölgesinde 2009 yılından bu yana faaliyetlerini sürdüren OKA, bölgedeki kamu kurumları, üniversiteleri, özel kesim ve sivil toplum örgütlerinden oluşan paydaşları ve yönetim kurulu ile birlikte bölgesel gelişme dinamiklerini bütün aktörlerin katılımını sağlayan bir anlayışla harekete geçirmek amacıyla çalışmalar gerçekleştirmektedir. Somut hedeflere ulaşmak amacıyla bugünden bilinçli adımlar atılması, stratejik kurumsal yaklaşımlar geliştirilmesi günümüz yönetim anlayışında bütün taraflarca kabul edilen bir gerçektir. OKA da bu doğrultuda 2009 yılından bu yana geride kalan 8 yıllık dönemde bölgedeki kurum ve kuruluşlarla işbirliği ve ortak çalışma imkanlarının geliştirmesi için planlama ve uygulama faaliyetleri gerçekleştirmiştir. Bölgenin gelecek hedeflerine bir adım daha yaklaşabilmesi için OKA tarafından bu çerçevede, kaliteli hizmet sunumu, kurumsal politika geliştirme, etkin kaynak planlaması ile etkili uygulama, izleme ve değerlendirme yapmak amacıyla birbirini destekleyen ve tamamlayan çalışmalar sürdürülmektedir" dedi.

"115,5 milyon TL’lik hibe desteği"

Yapılan yatırımları değerlendiren Vali Şahin, "OKA tarafından 2009 yılından 2017 yılının başına kadarki dönemde Proje Teklif Çağrısı, Güdümlü Proje, Doğrudan Faaliyet Desteği ve Teknik destek olmak üzere TR83 Bölgesi paydaşlarına 566 proje kapsamında 115,5 milyon TL’lik hibe desteği vermiştir. Proje sahiplerinin eş finansmanıyla beraber bölgede 232,5 milyon TL’lik yatırım gerçekleştirilmiştir. Samsun Fuar ve Kongre Merkezi projesi Türkiye’nin ilk güdümlü projesi olarak Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmış ve proje 2013 yılında tamamlanarak açılışa hazır hale getirilmiştir. 14,2 milyon TL’lik projenin 7 milyon TL’si ajansımız tarafından karşılanmıştır. 2014 yılı itibariyle TÜYAP Otomotiv Fuarı ile birlikte fuar organizasyonları başlamıştır. 2015 yılında gerçekleştirilen Kitap Fuarı, Tarım Fuarı ve İnşaat Fuarı’na ek olarak bundan sonraki yıllarda da birçok organizasyona ev sahipliği yapmaktadır. 2012 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı’ kapsamında toplam bütçesi 6 milyon TL olan ve 4,5 milyon TL’lik kısmı OKA tarafından hibe desteği ile finanse edilen Çorum Teknoloji Geliştirme Bölgesi (Teknokent) Projesi’nin 24 aylık uygulama dönemi 18 Aralık 2012 tarihinde gerçekleştirilen imza töreni ile başlamıştır. Teknokent’te faaliyet gösterecek Ar-Ge üreten firmalara kiralanacak ofislerin yanı sıra Teknokent yönetimine tahsis edilecek ofisleri de kapsayan bir inşaat ve işletime alma süreci öngörülmüştür. Toplam 5 bin 229 metrekare kapalı alana sahip 3 katlı Teknokent binasında 20-75 metrekare arasında farklı büyüklüklerde 30 adet ofis,1 adet toplantı salonu, 1 adet seminer salonu ve 2 adet kafeterya oluşturulması hedeflenmiştir. Ajansımız tarafından uygulanan '2014 Yılı Güdümlü Proje Desteği Programı' kapsamında desteklenen 'Amasya Yeşilırmak Kauçuk Bendi, Rekreasyonel Alanların Oluşturulması, Yenilenebilir Enerji Eksenli Gelişim Projesi' toplam bütçesi 16 milyon 92 bin 394 TL’dir. Proje toplam bütçesinin 7 milyon TL’lik kısmı ajansımız tarafından desteklenmektedir. Amasya şehir içi kesitinden geçen ve tarihi doku ile bir arada bulunan Yeşilırmak Nehri’nin bu tarihi doku ile bütünleştirilmesi amaçlandığı projenin beklenen sonuçları şunlardır: Yaz aylarında debi ve akım derinliğinin düştüğü Yeşilırmak Nehri’nin akım derinliğinin yaz aylarında artırılarak kent yaşamı ve turizm sektörüne olumsuz etkilerinin önüne geçilmesi, Yeşilırmak Nehri’nin sandallarla gezilebilir hale getirilerek, ilk defa bir turizm ürünü olarak sektörün hizmetine sokulması, Sergi ve müze binası inşa edilmesi, Amasya ve TR83 Bölgesi’nde bir örneği bulunmayan 200kw kurulu gücündeki hidrodinamik burgu HES, proje sonunda işletmeye alınarak bölgedeki akarsularda bu modelin yaşama geçirilmesine öncülük edilmesi, kafeterya, çay ocakları, iskeleler, kabartma yapısı ve müzede yeni istihdamın sağlanması ve yeni yöresel ve hediyelik eşya satış yeri işletmesinin kent ekonomisine kazandırılması. Tokat’ta 2017 yılında Güdümlü Proje Desteği kapsamında desteklenmesi planlanan proje hakkında çalışmalar devam etmektedir. 'Tokat Tarihi Meydan Çarşısı’nın Turizm Cazibe Alanına Dönüştürülmesi Projesi’ Kalkınma Bakanlığı tarafından onaylanmıştır. Kent kimliğindeki niteliğine bağlı olarak, proje alanındaki geleneksel ticaretin korunması ve geliştirecek şekilde düzenlenmesi, mevcut kullanım ve dolaşımdan kaynaklanan sorunların çözülmesi, alanın ihtiyaçlarının tarihsel ve geleneksel çevrenin özellikleri gözetilerek çağdaş yaşamın gerektirdiği donatılarla giderilmesi ve planlanması amaçlanmaktadır" diye konuştu.

"2017 yılında ayrıca yeni güdümlü proje desteği fikirleri üzerine çalışılmaktadır"

Samsun’da ileriki yıllarda OKA tarafından destek sağlanabilecek birçok güdümlü proje konusunun görüşüldüğünü belirten Vali Şahin, "Ayrı ayrı sektörlerde 3 önemli proje ilimizin kalkınması açısından son derece önemli olacaktır. ‘Altın Buzağı Can Sütü’ projesi ile elde edilen süt tozunun, ilk 4 saat içerisinde buzağılara yedirerek Türkiye’de oldukça yüksek olan buzağı ölümlerinin azaltılması hedeflenmektedir. Ayrıca Samsun Medikal Kümelenme Öğrenme Merkezi Güdümlü Proje ve Kızılırmak Deltası Doğal Yaşam Eksenli Kalkınma Güdümlü Proje hazırlıkları da yapılmaktadır. Bu projeler de henüz oluşturulma aşamasındadır. Bu projelerle medikal sektörü ve turizm sektöründe önemli gelişmelerin gerçekleşmesi beklenmektedir. İlk projeyle medikal kümesinin katma değer yapısını artırıcı faaliyetleri içeren teknolojik bir proje; ikinci proje ise Kızılırmak Deltası Sulak Alanı ve Kuş Cennetinin UNESCO Dünya Miras Listesi’ne girmesi için gerekli hazırlık faaliyetlerinin tamamlanması da içeren kapsamlı bir turizm projesi olacaktır" şeklinde konuştu.

"AB proje hibeleriyle bölge kalkınmasına ciddi katkılar"

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı'nın, AB hibelerinden de azami ölçüde faydalandığını belirten Vali Şahin, "Yerel ve bölgesel dinamikleri harekete geçirmek üzere faaliyetlerini sürdüren ajansımız diğer taraftan küresel ağlarda yer almak ve uluslararası gelişmelerden bölgenin azami düzeyde faydalanmasını temin etmek üzere de çalışmalar takip etmektedir. BROP (Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı) kapsamında iki önemli proje Bölgemize kazandırılmıştır” açıklamasını yaptı. 

Samsun Lojistik Merkezi Projesi:;

Vali Şahin şu bilgileri verdi: “Ajansın lojistik sektöründeki 2010 yılı Doğrudan Faaliyet Desteği Programı kapsamında hazırlanan TR83 Bölgesi Lojistik Master Planı ile başlayan çalışmalarının neticesi olarak Samsun’da dağınık durumdaki lojistik odakları bir araya toplayan veya birbirine bağlayan yeni bir lojistik merkez kurulması, bu merkezin alt yapısı ile birlikte depolama alanları, gümrüklü alanlar, otoparklar, ofisler gibi üstyapının inşa edilmesini ve sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikte işgücü yetiştirilmesi için gerekli eğitim programlarının düzenlenmesini içeren Samsun Lojistik Merkezi Projesi Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının yürüttüğü Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı 4. Proje Paketi başvurularında desteklenmektedir. İş Çevresinin Geliştirilmesi önceliğinde Endüstriyel altyapının geliştirilmesi tedbir kapsamında hazırladığımız projemiz bütçesi müzakere sürecinde yaklaşık 43 milyon avroya ulaşmıştır. Samsun Lojistik Köy Projesi 27 Eylül 2013 tarihinde Avrupa Komisyonu’ndan idari uygunluk almıştır. Lojistik Köy’ün kurulacağı alan yürütme kurulunu oluşturan kurumlar tarafından satın alınmıştır. 26 Haziran 2014 tarihinde Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Avrupa Birliği Komisyonu’ndan temsilcilerin katılımıyla Samsun Valiliği ev sahipliğinde ilgili paydaşların katılımı ile Lojistik Köy paydaş toplantısı düzenlenmiştir. Yer teslimi yapılmış olup tüm ihaleler 2017 yılında tamamlanmıştır. İnşaatın 2017 yılı sonunda tamamlanması hedeflenmektedir.”

TR83 Bölgesi’nin Rekabetçiliğinin Artırılması Projesi:

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın başvuru sahibi olduğu ve yine Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında başarılı bulunan ve desteklenmeye hak kazanan “TR83 Bölgesi’nde Rekabetçiliğin Artırılması” projesinin operasyonel anlaşma imza töreninin 1 Şubat 2012’de Samsun’da gerçekleştirildiğini hatırlatan Şahin, şunları söyledi: “Projenin toplam bütçesi 8 milyon 4 bin 819 avrodur. Proje ile TR83 Bölgesi’nin sürdürülebilir gelişmesini hızlandırmak ve diğer bölgeler ile bölge içindeki iller arasındaki gelişmişlik farklarını azaltarak Türkiye’nin AB ülkelerine yakınsamasına katkıda bulunmak amacıyla başta Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı olmak üzere, bölgedeki KOBİ’lere hizmet verebilecek altyapının güçlendirilmesi, bölgenin yatırım imkânları açısından ulusal ve uluslararası düzeyde tanıtımının yapılması hedeflenmiştir. Teknik yardım bileşeninin başlangıç toplantısı 18 Kasım 2015 tarihinde yapılmış ve uygulaması 24 ay süre içerisinde tamamlanacaktır. Teknik yardım kapsamında Ajansın kurumsal kapasitesinin geliştirilmesi için çeşitli bölgesel ve kurumsal analizler ve planlar hazırlanacak; yatırım tanıtım konusunda faaliyetler yapılacaktır. Bunlardan bazıları şu şekilde listelenmiştir; TR83 Bölgesi Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi (S3), Bölgesel Girdi-Çıktı Analizi, Samsun İli Akıllı Şehir Stratejisi ve Eylem Planı, Kurumsal Stratejik Plan, İnsan Kaynakları Stratejisi ve Eğitim İhtiyaç Analizi, TR83 Bölgesi Yatırım Tanıtım Stratejisi, Samsun’da Yatırım Konferansı, Yurtiçinde ve yurtdışında tanıtım etkinlikleri. Projenin inşaat bileşeni yaklaşık 7 bin metrekare kapalı alan ve bin 800 metrekare çevre düzenlemesi olan 3 katlı ajans hizmet binasının yapımını içermektedir. İnşaat faaliyeti 05 Şubat 2016 tarihinde başlamış olup halihazırda binanın temeli kazılmış, temel betonu atılmış ve inşaat faaliyetleri devam etmektedir. Mal alımı bileşeni ile ajans bünyesinde Coğrafi Bilgi Sistemi kurulabilmesi amacıyla gerekli donanım, yazılım ve uydu görüntülerinin alımını yapılacaktır. Bu çerçevede GIS programı, uydu görüntüleri, bilgisayar, server ve yazıcı gibi donanım alımı hedeflenmektedir. İhalesi 2017 yılı Ocak ayında yapılmış, bakanlık onayı beklenmektedir.”

"Uluslarası işbirliklere açık bir yaklaşım"

OKA'nın 20 Nisan 2010 tarihinde Avrupa Kalkınma Ajansları Birliği EURADA’ya üye olduğunu belirten Şahin açıklamasını şöyle tamamladı: “Ajansımız, EURADA’nın toplantı ve faaliyetlerine uzmanları ile katılarak kalkınma konusunda dünyadaki yeniliklere ulaşmaktadır. OKA, TR83 Düzey2 bölgesindeki potansiyeli EURADA üyeleriyle paylaşmaktadır. 2012-2014 ve 2014-2016 dönemlerinde ajansımız, EURADA Yönetim Kurulu’nda yer almaktadır. 2017 yılında yapılacak 3 yıllık yeni kurul üyeliği için de adaydır. 25-26 Ekim 2010 tarihlerinde 'MIRRORING EU AND TURKISH RDAs' başlıklı seminer Samsun’da gerçekleştirilmiştir. EURADA yılda iki defa farklı konu başlıklarında geleneksel AGORADA toplantısı yapmaktadır. 2012 yılının ikinci yarısında gerçekleştirilen toplantı Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın ev sahipliği ve EURADA’nın katkılarıyla Ajans merkezinin bulunduğu Samsun ilinde 18 - 19 Ekim 2012 tarihlerinde gerçekleştirilmiştir. 'Adoption of a RegionalStrategy: TheDayAfter' konulu AGORADA 2012+ konferansında 16 farklı ülkeden ve 18 Türkiye’den konuşmacıların katılımıyla yedi farklı temalı oturum gerçekleştirilmiş ve 34 farklı sunum yapılmıştır. Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından yürütülen ve Bölgesel Rekabet Edebilirlik Operasyonel Programı kapsamında desteklenen 'TR83 Bölgesinin Rekabetçiliğinin Arttırılması' Projesi kapsamında hazırlanan 'Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi' (S3) 23 Şubat 2017 tarihinde Samsun’da düzenlenen konferans ile ulusal ve uluslararası aydaşlarımızla paylaşılmıştır. 'Akıllı Uzmanlaşma Konferansı' ile paydaşlarımız arasında konu ile ilgili farkındalığı artırmak hem de diğer Kalkınma Ajansları ve Üniversitelere de yaygınlaştırılmasını sağlamak amaçlanmıştır. Akıllı Uzmanlaşma Stratejisi (Smart SpecializationStrategy - S3) 2013-2023 yıllarını kapsayan ve 2013 yılında ajansımız tarafından hazırlanan Bölgesel İnovasyon Stratejisi’nden yola çıkarak küresel gelişmeler takip edilerek yeniden hazırlanması amaçlanmıştır."

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER