Erken yaşta evlilik bu planla önlenecek

Samsun’da özellikle Roman vatandaşların yoğun yaşadığı bölgelerde, örgün eğitime devam eden çocuklar üzerinde erken yaşta evlilikler ve zararları konusunda farkındalık çalışmaları yürütülüyor

Erken yaşta evlilik  bu planla önlenecek

Samsun Valiliği İl Mahalli İdareler Müdürlüğü Yerel Eşitlik Birimi’nce hazırlanan Samsun Yerel Eşitlik Eylem Planı (2017-2018) kapsamında Erken Yaşta Evliliklerin Önlenmesi adına ciddi çalışmalar yürütülüyor. Örgün eğitime devam eden çocukların erken yaşta evlenmesinin önlemek amacıyla eğitim çalışmaları, dezavantajlı gruplar olan Romanlar, sığınmacılar, mevsimlik tarım isçilerinin çocukları gibi ve bölgelerdeki kız çocukların eğitim sistemindeki kayıplarını önleyerek erken yaşta evliliği azaltma çalışmaları da sürüyor.

ÖRGÜN EĞİTİMDEKİ ÇOCUKLAR BİLGİLENDİRİLİYOR

Samsun’da, erken yaşta evliliği önlemeye yönelik farkındalığın artması ve duyarlılığın geliştirilmesi çalışmaları, İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliğinin sorumluluğunda ve İlçe Kaymakamlıkları, Samsun Barosu, Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ), İlçe Belediyeleri, ilgili STK’lar/Kent Konseyleri, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü’nün destekleri ile devam ediyor. Kurumlar, ‘Örgün eğitime devam eden çocuklar üzerinde erken yaşta evlilikler ve zararları konusunda farkındalığının arttırılması’ adına kentte bilgilendirme eğitimleri gerçekleştiriyor.

YIL SONUNA KADAR DÖRT SEMİNER DÜZENLENECEK

Samsun’da özellikle Roman vatandaşların yoğun olarak ikamet ettiği bölgeler olan Canik, Tekkeköy, Bafra, Çarşamba ilçelerinde ise örgün eğitime devam eden çocuklara, erken yaşta evlenmenin sakıncaları anlatılıyor. Çocuklara erken yaşta evlenmenin, çocuk ve anne sağlığı üzerindeki olumsuz etkileri ve çocuk hakları gibi konuların da anlatıldığı proje kapsamında 2018 yılı sonuna kadar dört bilgilendirme semineri düzenlenecek.

DEZAVANTAJLI GRUPLARDA EVLİLİĞİ AZALTMA ÇALIŞMASI

Diğer yandan, İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sorumluluğunda olan ve İlçe Belediyeleri, İKHKK, İlgili STK’lar/Kent Konseyleri, İlgili kamu kurum ve kuruluşlarınca desteklenen; Dezavantajlı gruplar olan Romanlar, sığınmacılar, mevsimlik tarım işçilerinin çocukları ve bölgelerdeki kız çocukların eğitim sistemindeki kayıplarını önleyecek erken yaşta evliliği azaltma çalışmaları sürüyor.

ERKEN YAŞTA EVLİLİĞİN EĞİTİME ENGEL OLAN NEDENLERİ

Dezavantajlı grupların eğitim sistemine kayıt oranını ve sürekliliğinin artırılması hedeflenen proje kapsamında, yine Roman vatandaşların yoğun olarak yaşadıkları bölgeler olan Canik, Tekkeköy, Bafra, Çarşamba’da erken yaşta evlilik nedeniyle okula devam etmeyen çocukların okula devam etmemeye yönelik nedenleri belirleniyor. Akabinde ise bu nedenlerin önlenmesine yönelik olara aile bilinçlendirme toplantıları düzenleniyor ve aile ziyaretleri gerçekleştiriliyor.

ROL MODEL TOPLANTILARI GERÇEKLEŞTİRİLİYOR

Ayrıca İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün sorumluluğunda; Romanların yoğun olarak yaşadıkları bölgeler olan Canik, Tekkeköy, Bafra, Çarşamba ilçelerinde okula devam etmeyen çocukların okula devamını teşvik etmek amacıyla rol model toplantıları, kaynaştırma okulları gibi yöntemlerin kullanılması, çocukların yeteneklerine göre ilgili meslek liseleri (Güzel Sanatlar Lisesi gibi) ve programlarına yönlendirilmeleri yönünde çalışmalar yürütülüyor.

Tolga BİRGÜCÜ

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER