Atatürk Samsun'da Hangi Kitapları Okudu?

Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, yazdığı kitapların yanında tam bir kitap kurdu olan Atatürk'ün, Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'da okumak için 3 kitap istettiğini, bu kitaplarda altını çizdiği satırların okunması talimatı verdiğini açıkladı

Atatürk Samsun'da Hangi Kitapları Okudu?

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün, yaşamının her döneminde kitapla bütünleşmiş bir lider olduğu bilinen bir gerçek. Kitap okuma sevgisinin kendisine sağladığı bilgi birikimini zaman zaman yazmaya dönüştüren Atatürk, yaşamının farklı dönemlerinde farklı konularda kitaplar yazdı. Tam bir kitap kurdu olan Atatürk, yurt içi gezilerinde de mutlaka elinden kitabı bırakmazdı. Peki Atatürk Kurtuluş Savaşı'nı başlattığı Samsun'da hangi kitapları okudu. Meraklıları dışında pek bilinmeyen bu bilgiyi Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı açıkladı. Kubalı, Atatürk'ün Samsun'a dördüncü gelişinde Afet Hanım vasıtasıyla o zamanki Gazi Kütüphanesi'nden üç kitabı okumak için istediğini söyledi.

SATIRLARIN ALTINI ÇİZMİŞ

Samsun Vali Yardımcısı Hakan Kubalı, Mustafa Kemal Atatürk'ün kitap olarak yazdıklarının gerek güncelliği, gerekse yol göstericiliği açısından bu gün dahi tartışmasız gerçekleri içerdiğini belirterek, yazdıklarının da günümüzde hala geçerliliğini koruması ileri görüşlülüğünün ve akılcılığının göstergelerinden biri olduğunu vurguladı. Mustafa Kemal Atatürk'ün kitap yazarlığının yanı sıra iyi bir kitap okuyucusu olduğunu da vurgulayan Kubalı, "Atatürk, Samsun'a dördüncü gelişinde Afet Hanım vasıtasıyla o zamanki Gazi Kütüphanesi'nden ‘Cihan Tarihi’, ‘Büyük Adamlar Serisi’ ve ‘Tarihte Güzel Kadınlar’ isimli üç kitabı okumak için istemiştir. Bunlardan Enis Behiç'in ‘Tarihte Güzel Kadınlar’ adlı kitabında Madam Rolan'ın ‘Hürriyete’ ait makalesinin 96, 97 ve 98. sayfalarında altlarını mor ve kırmızı kalemle çizdiği satırlar yer alıyor" dedi.

ÖZGÜRLÜK SATIRLARINA MOR KALEM

Kubalı'nın verdiği bilgiye göre Atatürk'ün altlarını mor kalemle çizdiği satırlar ‘özgürlük’ ile ilgili. Bu satırlarda, ‘Hürriyet’ bilakaydü şart serbest olmak değildir. Onun kayıtları, şartları vardır. Bila kayd ü şart serbest olmak, ormanlarda yaşayan hayvanlara mahsustur. İnsanlar ise içtimai muhitlerde birtakım adetlerde, teamüllerde ülfet etmiş, bir terbiye..." ifadeleri yer alıyor. Atatürk'ün aynı kitapta altını çizdiği 97. sayfada ise şu satırlar yer alıyor: "Bazı kavimler nezdinde de epeyce zamanlar sakal salıvermek âdeti (hürriyet) zannolunmuştur." satırlarının altını çizdikten sonra devamla "Hürriyet-i Siyasiye her istenilen şeyin yapılmasından ibaret değildir. Bir devlette, yani kavanine malik bir heyet-i içtimaiye de hürriyet arzu edilmesi lazım gelen şeyin yapılmasında ve arzu edilmesinde icap eden şeyin yapılmasına cebr ve tazyik ibaret olabilir. İstiklal ve hürriyetin ne olduğunu fikre koymak lazımdır."

KIRMIZI KALEMLE ÇİZDİKLERİ

Atatürk bu kitabın 98. sayfasında yer alan bazı satırları ise kırmızı kalemle çizmiş. Bu satırlarda ise, "İlmi esaslara nazaran ferdin hududu hürriyeti, gayri hududa hürriyeti ile mahdut olduğundan başkasının hak hürriyetini tanımayan kendi hak ve hürriyetini tanıtamaz... (kırmızı kalemle) "Maksat ve gaye bir olduktan sonra ittihat edemezler miydi? Vatan için daha müfit çalışamazlar mıydı? Hayır... İhtiras denilen manevi düşman bunların yakalarından tutmuş, küçüklüğe sürüklemiştir."  İfadeleri yer alıyor. Vali Yardımcısı Kubalı, bu satırları çizen Atatürk'ün kütüphane memurlarına ise "Mor boyalı kalem ile işaret ettiğim yerleri halkımıza okut" emrini verdiğini belirtiyor.

KENDİSİ DE KİTAP YAZDI

Yaşamının farklı dönemlerinde farklı konularda kitaplar da yazan Atatürk'ün Tâbiye Meselesinin Halli ve Emirlerin Sureti Tahririne Dair Nesayih,Takımın Muharebe Talimi (Almanca'dan çeviri - 1908), Cumalı Ordugâhı - Süvari: Bölük, Alay, Liva Talim ve Manevraları (1909), Tâbiye ve Tatbikat Seyahati (1911), Bölüğün Muharebe Talimi (Almanca'dan çeviri - 1912), Zabit ve Kumandan ile Hasbihal (1918), Nutuk (1927), Vatandaş İçin Medeni Bilgiler (Manevi kızı Afet İnan adıyla yayımlandı)  ve Geometri (isimsiz yayımlandı) isimli kitapları bulunuyor.Gülsüm ATİK

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER