Dokunulmazlık İçin İmza Toplanmaya Başlandı

AK Parti "dokunulmazlıklar" ile ilgili anayasa değişikliği teklifini imzaya açtı. İmzaların tamamlanmasının ardından, teklifin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor

Dokunulmazlık İçin İmza Toplanmaya Başlandı
AK Parti Grubu, "dokunulmazlıklar" ile ilgili anayasa değişikliği teklifini imzaya açtı. Alınan bilgiye göre,  AK Parti, "Dokunulmazlıklar" konusunda harekete geçiyor.  AK Parti TBMM Grubu, anayasa değişikliği için milletvekillerinden imza toplamaya başladı.

GENEL KURUL'DA İKİ KEZ GÖRÜŞÜLÜYOR

Anayasanın değiştirilmesi, TBMM üye tam sayısının en az üçte biri (184) tarafından yazıyla teklif edilebiliyor. Anayasa değişikliği teklifi, TBMM Anayasa Komisyonu'nun ardından, Genel Kurul'da iki kez görüşülüyor.

TEKLİFİN KABULÜ İÇİN 330 OY GEREKLİ

Teklifin kabulü, Meclis'in üye tam sayısının beşte üç (330) çoğunluğunun gizli oyuyla mümkün oluyor.  Cumhurbaşkanı, Anayasa değişikliklerine ilişkin kanunları, bir daha görüşülmek üzere TBMM'ye geri gönderebiliyor. Meclis, geri gönderilen kanunu üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuyla aynen kabul ederse,  Cumhurbaşkanı bu kanunu halkoyuna sunabiliyor. Meclis'çe üye tam sayısının beşte üç (330) ile üçte ikisinden (367) az oyla kabul edilen Anayasa değişikliği hakkındaki kanun,  Cumhurbaşkanı'nca Meclis'e iade edilmediği takdirde halkoyuna sunulmak üzere, Resmi Gazete'de yayımlanıyor.

CUMHURBAŞKANI HALKOYUNA SUNABİLİR

Doğrudan veya  Cumhurbaşkanı'nın iadesi üzerine, Meclis üye tam sayısının üçte iki (367) çoğunluğuyla kabul edilen anayasa değişikliğine ilişkin kanun veya gerekli görülen maddeleri  Cumhurbaşkanı tarafından halkoyuna sunulabiliyor. Halkoylamasına sunulmayan Anayasa Değişikliği Kanunu Resim Gazete'de yayımlanıyor.

TEKLİFTE GEÇİCİ MADDE YER ALIYOR

AK Parti'nin teklifi, anayasaya geçici bir madde eklenmesini öngörüyor. Teklif, TBMM'de, Karma Komisyonda, Başbakanlık ve Adalet Bakanlığında hakkında fezleke bulunan milletvekillerinin, başka bir işleme gerek kalmaksızın dokunulmazlığının kaldırılmasını içeriyor.

İMZALARIN ARDINDAN TBMM'YE SUNULACAK

İmzaların tamamlanmasının ardından, teklifin TBMM Başkanlığına sunulması bekleniyor.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER