Çiftçilere Tarım Destekleri Belli Oldu

Çiftçi Kayıt Sistemine (ÇKS) dahil olan çiftçilere bu yıl dekar başına 11 lira mazot ve gübre destekleme ödemesi yapılacak.

Çiftçilere Tarım Destekleri Belli Oldu

Bakanlar Kurulu'nun "2016 Yılında Yapılacak Tarımsal Desteklemelere  İlişkin Karar"ı Resmi gazete'de yayımlandı. Buna göre çiftçilere, bu yıl  verilecek tarımsal destekler belirlendi.

ÇKS'ye dahil olan çiftçilere dekar başına 11 lira mazot ve gübre  destekleme ödemesi yapılacak. Kilogram başına yapılan fark ödemesi desteği,  yağlık ayçiçeğinde 40 kuruş, kütlü pamukta 75 kuruş, soya fasulyesinde 60 kuruş,  kanolada 50 kuruş, dane Mısırda 2 kuruş, aspirde 55 kuruş, zeytinyağında 80  kuruş, buğday, arpa, çavdar, yulaf, tritikalede 5 kuruş, çeltikte 10 kuruş, kuru  fasulye, nohut ve mercimekte 30 kuruş, çayda ise 13 kuruş olarak belirlendi.

Organik Tarım Bilgi Sistemine ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık  Bakanlığının ilgili sistemlerine kayıtlı olarak organik arı yetiştiriciliği  yapanlara da kovan başına 10 lira destek verilecek.

İyi tarım uygulamaları yapan çiftçilere dekar başına meyve, sebze için  50 lira, örtü altı için 150 lira ve süs bitkileri, tıbbi aromatik bitkiler için  de 100 lira destekleme ödemesi yapılacak.

Bu yıl Dağıtım Sistemindeki Kayıpların Azaltılmasına Dair Tedbirler  Yönetmeliğinde belirtilen yüksek kayıplı elektrik dağıtım şirketleri kapsamına  giren ve Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak'ta tarımsal  amaçlı sulamada kullanılan elektrik için fark ödemesi desteklerine konu ürünlerde  çiftçinin alacağı bitkisel üretime konu destek ödemelerine ödeme zamanında bloke  konulacak ve çiftçinin muvafakatı ile dağıtım şirketine aktarılacak. Kalan kısım  ise çiftçiye ödenecek.

TARIM HAVZALARI

Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen tarım havzalarında 2016 üretim  sezonunda üretilen ve satışı yapılan ürünlere fark ödemesi desteği yapılacak.  Yapılacak ödemeler, her bir havza için belirlenen ürünlerle sınırlı olacak.  Ayrıca bu yıl, sözleşmeli yağlık ayçiçeği, aspir, kanola ve soya fasulyesi  üretimi yapanlara fark ödemesine ilave olarak kilogram başına belirlenen  miktarlarda destekleme yapılacak.

Yeraltı suyu kullanılan ve su kısıtı olduğunun tespit edildiği  yerlerdeki parsellerde ekimi yapılan dana mısır alanları, fark ödemesi  desteğinden yararlandırılmayacak. Söz konusu alanlarda mercimek ve nohut için  fark ödemesi desteğinde yüzde 50 ilave destek ödenecek.

Patates siğili hastalığı görülen 14 ilde ve güvenlik kuşağında  alternatif ürün olarak aspir, kanola, soya fasulyesi ve yağlık ayçiçeği üretimi  yapan üreticilerin aldığı fark ödemesi desteğine yüzde 50 ilave yapılacak.

Yaş çay üreticilerine yapılacak fark ödemesi desteği Bakanlar Kurulu  kararı ile belirlenen ve üretime izin verilen çay alanlarında Çay İşletmeleri  Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) tarafından düzenlenip, kontrolleri yapılan çay  ruhsatları üzerinden yapılacak.

HAYVANCILIK DESTEKLERİ

Buzağı/malak desteği, aşıları tamamlanmak kaydıyla 4 ay ve üzeri  buzağı/malaklara 350 lira, soy kütüğü desteği 500 lira olarak ödenecek. Döl  kontrolü kapsamında testlerini tamamlamış boğaların buzağılarına ise ilave 50  lira verilecek.

Belirli şartları taşıyan süt üreticilerine Bakanlığın belirleyeceği  dönemler ve birim fiyatlar üzerinden ödeme yapılabilecek, ayrıca ıslah amaçlı  kalite standardına ilave ödeme gerçekleştirilecek. Ürettiği çiğ sütü üretici  örgütleri aracılığıyla Et ve Süt Kurumuna satan veya bu kurum ile yapılan  sözleşme çerçevesinde süt tozuna çevirten üreticiler, çiğ süt desteklemesinden  yararlandırılacak.

Bakanlık kayıt sistemlerine kayıtlı, yurt içinde doğmuş, besi süresini  tamamlamış erkek sığırlarını, mevzuata uygun kesimhanelerde kestiren ve  sözleşmeli besicilik yapanlar 1-300 baş arası kestirdikleri hayvan başına 200  lira destekleme ödemesi alabilecek.

Çoban desteği kapsamında 250 küçükbaş ve üzeri anaç hayvan varlığına  sahip işletmelere 5 bin lira ödenecek. Damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği yapan,  damızlık koyun-keçi yetiştiriciliği birliklerine üye, hayvanları kayıt  sistemlerine kayıtlı yetiştiriciler anaç hayvan başına 25 lira ile destek alacak.

Tiftik keçisi yetiştiriciliğinin teşvik edilmesi için tiftik  üreticilerine belirli şartlar çerçevesinde kilogram başına 22 lira ödenecek.  Ayrıca, arılı kovan ve İpekböceği yetiştiriciliği de desteklenecek.

YEM BİTKİSİ DESTEĞİ

ÇKS'ye kayıtlı araziler üzerinde kaba yem üretmek amacıyla yem  bitkileri ekimi yapan üreticilere, yapay çayır mera için üretim yaptıkları ilk  yıl, çok yıllık yem bitkilerinden yonca için 4 yıl ve korunga için 3 yıl süreyle,  tek yıllık yem bitkileri ekilişlerinde ise üretim yaptıkları yıl için belirlenen  destekleme birim fiyatları üzerinden dekar başına destek verilecek.

Hayvan hastalıkları ile mücadele çerçevesinde Bakanlıkça belirlenen  programlı aşılamalar için uygulayıcılara 75 kuruş ile 1,5 lira arasında değişen  miktarlarda ödeme yapılacak.

Zararlı organizmalara karşı biyolojik ve biyoteknik mücadelenin  yaygınlaştırılması ile kimyasal ilaç kullanımının azaltılması amacıyla örtü  altında ve açık alanda dekar başına 35 lira ile 460 lira arasında değişen  biyolojik ve biyoteknik mücadele desteği ödemesi gerçekleştirilecek.

Su ürünleri yetiştiriciliği yapanlara, su ürünleri kayıt sistemine  kayıtlı olmak şartıyla kilogram başına doğrudan üreticiye olmak üzere destekleme  ödemesi yapılacak.

Balıkçı gemisi desteği, su ürünleri kaynaklarının korunması,  sürdürülebilir işletilmesi ve stoklar üzerindeki av baskısının azaltılması  amacıyla su ürünleri ruhsat tezkeresine sahip 10 metre ve üzerindeki balıkçı  gemisi sahiplerine gemilerinin avcılıktan çıkarılması karşılığında gemi boyuna  göre 10 bin lira ile 35 bin lira arasında olacak.

Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi  amacıyla Bakanlıkça uygulanan proje kapsamındaki yetiştiricilere de birim başına  40 lira 850 lira arasında destekleme ödemesi verilecek.

45 MİLYON LİRAYA KADAR EK

İhtiyaç duyulması halinde Et ve Süt Kurumu Genel Müdürlüğünün piyasaya  müdahale amacıyla yaptığı alımların bedelinin Hayvancılık Genel Müdürlüğünce  ödenmesi için 2016 tarımsal destekleme bütçesine "müdahale alımları desteği" adı  altında 45 milyon liraya kadar ek ödenek verilecek.

Patates siğili görülen alanlar ile patates siğili için oluşturulan  güvenlik kuşağındaki alanlarda, karantina önlemi olarak alternatif ürün  yetiştirilmesi veya nadasa bırakılması durumunda ÇKS'ye kayıt olan çiftçiler,  dekar başına 110 lira ile desteklenecek.

Tohumculuk sektörünün uluslararası rekabete uygun bir şekilde  gelişmesini sağlama noktasında da ÇKS'ye kayıtlı gerçek ve tüzel kişilere de  belirli şartlar dahilinde destek verilecek. Ayrıca, adet bazında aşılı fidanlara  1 lira ve aşısız fidanlara ise 0,5 lira destek sağlanabilecek.

Ödemelerden haksız yere yararlanmak üzere sahte veya gerçek dışı belge  düzenleyenler hakkında cezai, hukuki ve idari işlem yapılabilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER