YUNAN KIZILHAÇ GEMİSİ SAMSUN’DA

YUNAN KIZILHAÇ GEMİSİ SAMSUN’DA

Bu günlerde Samsun sahilinde ilginç olaylar yaşanmakta Yunan Kızılhaç’ından bir misyonu üstlenen örgütlü kişileri getiren Yunan bandıralı “Yanya” gemisi limana yanaştı. Yunan tarihçi Yerasimos’a göre bu aslında İstanbul’daki Yunan Yüksek Komiseri E. Kanellopulas ile temas halinde yine merkezi İstanbul olan Pontus Merkez Cemiyeti tarafından örgütlenen ve görevi ayaklanmanın koşullarını yerinde incelemek olan misyonu gizleyen bir paravanadır.

Samsun’da gemiye binen bir kişi vardı ki dikkate değerdi. Bu  Rumları örgütleyen Amasya Metropoliti Germanos Karavengelis’ti . Samsun’dan ayrılan gemi Giresun’a doğru yol aldı. Giresun’a uğradıktan sonra geminin rotası Trabzon, Batum ve Sohum kentleri olup dönüş ise İstanbul’a doğru gerçekleşecek.

YANYA GEMİSİ HAKKINDA

Gemi, “Dunolly Castle” adıyla 1897 yılında İskoçya’da Glasgow’da inşa edildi. 1900 yılında Union Castel’a devredildi. 1905’de Danimarkalı şirketi East Asiatic Company’e satıldı. Adı Juliette olarak değiştirildi. 1907 yılında Rus Şirketi American Line’a Arconia ismiyle devredildi. 1908’de Hamburg’daki Continental Rhederi AG’ye satılarak adı Hittfeld oldu. 1910’da Yunanistan’da Pire’nin DM Los’ına satılınca adı artık Eleni idi. 1913’te Yunanistan’ın ulusal vapuruna satılan geminin adı artık Yanya idi.

KIZILHAÇ NASIL DOĞDU?

Kızılhaç fikrinin babası İsviçreli yazar Henri Dunant’tır. Dunant 1857’de Kuzey İtalya’daki Solferino savaşı sırasında çarpışmalar sona erdikten sonra savaş alanını gezerken orada kaderine ve ölüme terk edilmiş yerde yatmakta olan binlerce yaralı askerin durumu onu o kadar etkiler ki,   savaş zamanlarında önyargısız ve tarafsız bir şekilde bu insanlara yardım sunabilecek eğitimli gönüllü grupların oluşturulması önerisini getirir. Önerisinin kabul edilmesi üzerine 1863 yılında Cenevre’de bir komisyon kurulur ve ertesi yıl bu komisyon Uluslararası Kızılhaç Komitesi’ne dönüştürülür. 1864 yılında Kızılhaç beyaz fon üzerine kızıl bir haç işaretinden oluşan amblemini belirler. Bu İsviçre bayrağının renkleri yer değiştirmiş halidir.

MUSTAFA KEMAL PAŞA ATEŞKES BELGELERİNİ İSTEDİ

7 Mayıs 1919’da Mustafa Kemal Paşa’nın atanması ve yetkileri kolordulara bildirildi. Mustafa Kemal, Harbiye Nezareti’nden Mondros Ateşkes Antlaşması’nın suretini ve görevi ile ilgili haber alma raporlarını istedi. 

Harbiye Nazırı Şakir Paşa ise Mustafa Kemal’e verilen talimat mucibince Dahiliye Nezareti’nden, icab edenlere emir verilmesini talep etti.

Mustafa Kemal Paşa’nın Görevi 

Mustafa Kemal Paşanın görevi, İtilaf devletlerince kabul edilecek biçimde tanımlandı. Mustafa Kemal, bölgede düzeni sağlayacak, silahların toplanıp güvenli bir yerde depolanmasını denetleyecek, ordunun “şuralar” kurduğu konusundaki raporları araştıracak ve eğer bunlar gerçekse uygulamaya son verdirecekti.

9.Ordu ile Doğu ve Orta Anadolu’daki sivil yöneticiler ona bağlanmakla kalmıyor daha batı ve güneydeki bölgelerin komutanları ve sivil yöneticiler ise isteklerine uymakla yükümlü tutuluyordu. Mustafa Kemal paşa, Harbiye Nazırlığı’na karşı sorumluydu lakin devletin diğer kurumlarıyla doğrudan doğruya bağlantı kurmaya da izni vardı.

KAYNAKÇA

Andrew Mango, Atatürk / Modern Türkiye'nin Kurucusu, çev. Füsun Doruker, Remzi Kitabevi, İstanbul, 2016.

Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989

Stefanos Yerasimos, Milliyetler ve Sınırlar, çev. Şirin Tekeli, İletişim Yayınları, İstanbul, 2000.

//www.passagetoellis.gr/ShowBoats.aspx

//www.redcross.org.cy/tr/about-us/international-red-cross

//www.bandcstaffregister.com/page1964.html

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER