Türk Milleti kutuplaşıyor mu?

AK Parti MYK’da masaya yatırılan araştırma sonuçları, toplumsal algı ve oluşturulmaya çalışılan kutuplaşma ortamına karşı önemli ipuçları içeriyor.

Türk Milleti kutuplaşıyor mu?

Genar’ın yaptığı “Toplumsal yapı, kutuplaşma ve uzlaşma” araştırmasına göre, Türkiye’de kutuplaşma meselesi sürekli gündemde tutuluyor ve zaman  zaman siyaset üzerinden, zaman zaman Kürt meselesi ve mezhepçilik üzerinden Türk toplumunda derin uçurumlar olduğu algısı yürütülüyor. Toplumda dillendirildiği gibi derin bir kutuplaşma olmamasına rağmen, kimlikten ziyade siyasiler tarafından bir kutuplaşma algısı oluşturulmaya çalışılıyor.


İKTİDAR ALGISI


Araştırmada, etnik ve dini kimlik, siyasi kimlik, değer yargıları, toplumsal bağlar, yeni Türkiye algısı, bireysel özgürlük, ayrımcılık, AK Parti iktidar algısı araştırıldı.Araştırmada, ‘İstediğim gibi giyinebiliyorum’ ifadesine ‘Hiç katılmıyorum’ diyenler yüzde 7.1, ‘katılmıyorum’ diyenler 6.5, ‘katılıyorum’ diyenler yüzde 33.9. ‘kesinlikle katılıyorum’ diyenler de yüzde 43.

‘Düşüncemi özgürce ifade edebiliyorum’ ifadesine, ‘hiç katılmıyorum’ diyenler yüzde 8, ‘katılmıyorum’ diyenler yüzde 8.3, ‘kısmen katılıyorum’  diyenler yüzde 15, ‘katılıyorum’ diyenler yüzde 34.2,  ‘kesinlikle katlıyorum’ diyenler ise yüzde 34.5.

‘Bazı konularda üzerimde toplumsal baskı hissediyorum’ ifadesine de katılanların oranı yüzde 17 ve ‘kesinlikle katılıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 10.7. Buna karşılık ‘hiç katılmıyorum’ diyenler yüzde 23.8, ‘katılmıyorum’ diyenler yüzde 27.8. Siyasi düşüncelerini açıklamaktan korktuğunu söyleyenlerin oranı da yüzde 7.3.


KAMUOYU OLUŞTURMA


Araştırmanın analiz bölümünde, ‘Toplumsal kutuplaşma tartışmalarında tekil örnekler üzerinden kamuoyu oluşturma ve manipülasyon konusu edilen tutumların gerçekliğine ilişkin bir algının toplumda büyük oranda var olmadığı açık bir şekilde görülmektedir’ değerlendirmeleri dikkat çekti.


BÖLÜNME RİSKİ YOK


‘Türkiye’de kutuplaşma ortamı her geçen gün daha kötüye gitmektedir’ ifadesine katılmayanların oranı yüzde 43 olarak çıkarken, ‘ne katılıyorum ne katılmıyorum’ diyenler yüzde 22.2, ‘katılıyorum’ diyenler yüzde 24.7, ‘tamamen katılıyorum’ diyenlerin oranı da yüzde 11. ‘Türkiye etnik kimlikler temelinde bölünmeye doğru gitmektedir’ ifadesine katılmayanların oranı yüzde 42, ‘katılıyorum’ cephesi de yüzde 35 olarak çıktı. ‘Türkiye özgürlükler temelinde geriye doğru gitmektedir’ ifadesine de katılmayanların oranı Yüzde 47, ‘ne katılıyorum ne katılmıyorum’ diyenlerin oranı yüzde 22 ve bu ifadeyi destekleyenlerin oranı ise yüzde 30.


KUTUPLAŞMA YOK


Araştırmanın analiz bölümünde, “Sonuç olarak bakıldığında Türk toplumunda siyasilerin dillendirdiği gibi belirgin bir kutuplaşma yoktur. Daha ziyade yaşam tarzı ve korkular üzerinden siyaset yapma tarzı mevcuttur” denildi.


KASITLI YAPILIYOR


“Kutuplaşma, toplumun değil, belli çevrelerin gündemde tuttuğu bir konudur” denilen araştırmada, Türkiye’de kutuplaşma meselesinin sürekli gündemde tutulduğuna dikkat çekildi. Analizde, “Zaman  zaman siyaset üzerinden, zaman zaman Kürt meselesi ve mezhepçilik üzerinden Türk toplumunda derin uçurumlar olduğu algısı yürütülmektedir” denildi.


15 TEMMUZ  BİRLİKTELİK RUHUNU GELİŞTİRDİ


Analizde,15 Temmuz’dan sonra toplumda kutuplaşmadan ziyade birliktelik ruhunun daha çok destek bulduğunun görüldüğüne işaret edildi ve “AK Parti, birliktelik ruhunu öne çıkardığı müddetçe muhalefet  partilerinin kutuplaşma üzerinden yaptığı siyaset de karşılıksız kalacaktır” denildi.


ÖNCE  ‘MİLLİYETÇİ’


Kişilerin birlikte yaşadığı topluma bağlayan değerler başlığı altındaki sorularda ise ilk etapta “milliyetçilik” tanımı geldi. Araştırmaya katılanların verdiği cevaplara göre kişileri topluma bağlayan başlıklar şöyle:

Analizde, “mevcut durumda toplumda milliyetçiliğin, dindarlığa göre daha etkin olduğunu söyleyebiliriz. İnsanlar bir arada tutan değerler din, aile, vatandaşlık, gibi ortak değerlerdir. Etnik kimlik, mezhep gibi ayrıştırıcı unsurların bireyleri bu ülkeye bağlayan değerler arasında belirgin bir bağlayıcılığı olmadığı görülmektedir” değerlendirmesi yapıldı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER