Terörün Yakıp Yıktığı İllere Torba Yasa Müdesi

Terör operasyonları nedeniyle zarar gören bölgelerin yeniden inşası için hükümete ‘riskli alan’ ilan etme yetkisi veriliyor.

Terörün Yakıp Yıktığı İllere Torba Yasa Müdesi
Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu’nda önceki gece torba tasarıya eklenen önergeler ile terörle mücadele operasyonlarından olumsuz etkilenen yerlerin hızla riskli alan ilan edilerek, yeniden inşa sürecinin başlatılması öngörülüyor.

Önergelere göre, kamu düzeni ve güvenliğinin olağan hayatı durduracak veya kesintiye uğratacak şekilde bozulduğu yerlerde; altyapı hizmetleri yetersiz olan veya imar mevzuatına aykırı yapılaşma bulunan yapı ve altyapısı hasarlı alanlar; fen, sanat norm ve standartlara uygun, sağlık, eğitim ve ulaşım gibi kamu hizmetlerinin düzenli bir şekilde yürütülmesini sağlamak amacıyla Bakanlar Kurulunca riskli alan olarak kararlaştırılabilecek.

Üzerindeki toplam yapı sayısının en az yüzde 65’i imar mevzuatına aykırı olan veya yapı ruhsatı alınmaksızın inşa edilmiş olmakla birlikte sonradan yapı ve iskân ruhsatı alan yapılardan oluşan alanlar da riskli alan olarak açıklanabilecek. Riskli alan kararına karşı Resmi Gazete’de yayımı tarihinden itibaren dava açılabilecek. Uygulama işlemleri üzerine ise riskli alan kararına karşı dava açılamayacak. Riskli alan kararına ve bu kararın uygulanmasına yönelik tesis edilen diğer idari işlemlere karşı açılan davalarda yürütmenin durdurulması, riskli alanlardaki taşınmazlarla ilgili adli yargıda açılan davalarda ise ihtiyati tedbir talep edilemeyecek. Riskli alanlardaki konutlar üzerindeki intifa hakkı, ipotek ve haciz gibi şerhler, riskli alanlar yıkıldıktan sonra, tapuda işlem yapılmasına engel teşkil etmeyecek.
YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER