PARİS’TE MUHTIRA: PONTUS DEVLETİ KURULSUN

PARİS’TE MUHTIRA: PONTUS DEVLETİ KURULSUN

Ermenilerin 26 Şubat 1919'da Doğu Anadolu bölgesini içine alan coğrafyanın kendilerine bırakılmasına dair Paris Barış Konferansa sundukları muhtıranın içeriğinde Trabzon Vilayeti’nin de yer alması, Doğu Karadeniz Rumlarını harekete geçirdi. Temsilci olarak seçtikleri Trabzon Metropoliti Hrisantos, Trabzon’dan hareket edip bir süre Yunanistan’da destek arayışında bulunduktan sonra Paris’e geçerek 2 Mayıs 1919’da Konferans’a bir muhtıra sundu

Trabzon Vilayeti’nin tamamı ile Sivas Eyaleti’nin Karahisar-ı Şarkı ve Amasya sancakları ile Sinop Sancağı’na kadar geniş bir bölgede Pontus Devleti kurulmasını talep etti. Muhtırada özetle şunlar anlatılıyor:

“Güney Rusya’ya göçmüş Rumları da sayarsak Pontus bölgesinde Rum ve Müslümanların sayısı eşittir. Burada özerk bir Rum idaresi kurulmalıdır. Ermenilerin idaresine giremeyiz!”

PONTUS BAYRAĞI TASARLANIYOR

Pontus Bayrağı Ön Taslağı Konstantinopolis Komitesi’nin Başkanı George Thodis tarafından çeşitli versiyonlarda boyandı. Pontos bayrağı tüm planların ana teması haç noktasındaki kartal.

İNGİLİZ YÜKSEK KOMİSERİ AMİRAL CALTHORPE SAMSUN VALİSİNİ ŞİKÂYET EDİYOR

            “Samsun mutasarrıfı Ethem verdiğimiz emirleri yerine getirmiyor”

ANADOLU TELGRAF HATLARINDA İNGİLİZ ETKİSİ

İngilizler, Osmanlı Hükûmeti’nin Anadolu ile yapacağı şifreli haberleşmeye bütün telgrafların Harbiye Nazırı tarafından imzalanması şartıyla razı olduklarını bildirdi.

KAYNAKÇA  

Veysel Usta, “Trabzon Metropoliti Hrisantos’un Paris Konferansı’na Sunduğu Muhtıranın Tenkidi” Turkish Studies - International Periodical For The Languages, Literature and History of Turkish or Turkic Volume 6/2 Spring 2011, p. 973-984 TURKEY

Gotthard Jaeschke, Türk Kurtuluş Savaşı Kronolojisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989

Zeki Sarıhan, Kurtuluş Savaşı Günlüğü I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER