MUSTAFA KEMAL PAŞA 9.ORDU BİRLİĞİ MÜFETTİŞLİĞİNE ATANDI

MUSTAFA KEMAL PAŞA 9.ORDU BİRLİĞİ  MÜFETTİŞLİĞİNE ATANDI

MUSTAFA KEMAL PAŞA’NIN 9.ORDU BİRLİKLERİ MÜFETTİŞLİĞİNE ATAMA BELGESİ

HARBİYE NEZARETİ.

Muâmelât-ı Zatiye Müdüriyeti

PADİŞAH BUYRUĞU

Mehmed Vahidüddin

Yıldırım Grubu Kumandanığı Tuğgeneral Mustafa Kemal Paşa, Dokuzuncu Ordu Birlikleri Müfettişliği’ne tâyin edilmiştir. Bu Padişah Buyruğunun yürütülmesine Harbiye Nazırı görevlidir. 

30 Nisan 1919

Harbiye Nazırı                                                                                                                            Sadrazam

       Şakir                                                                                                                                   Damat Ferit


 

HARBİYE NEZARETİ’NİN SADARETE MEKTUBU:

“Memurini mülkiyenin Mustafa Kemal tarafından yapılacak tebligatı icra etmelerinin tamimen emir buyurulması müsterhamdır.”

Mustafa Kemal Paşa yetkilerinin geniş olmasını istiyor. Harbiye Nezareti mülkiye memurlarının Mustafa Kemal tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesi için yetkililere bildirimde bulunulmasını başbakanlıktan istedi. Bakanlık, kolordularından da İngiliz Yüksek Komiseri’nin şikâyette bulunduğu şûralar hakkında rapor istedi.

VAKİT GAZETESİ’NDE MUSTAFA KEMAL PAŞA
Mustafa Kemal Paşa’nın 9.Ordu Birlikleri Müfettişliği’ne atama kararnamesi padişah tarafından onaylandı. Yakında kararnamede de yayımlanacak olup 6 aydır İstanbul’da görevsiz olarak oturan eski Yıldırım Orduları Grubu Kumandanı Mustafa Kemal kendisine önerilen 6.Ordu Kumandanlığı’nı kabul etmemişti.

KAFKAS 5.ORDU 10. ALAY LADİK, HAVZA VE MERZİFON’DA
Mondros Ateşkes Antlaşması’nın 30 Ekim 1918’de imzalanmasının ardından Kafkas topraklarından çekilen 5. Kafkas Ordusu Ocak 1919’da Batum’a gelir. Şubat 1919’da ise Trabzon’a geçer. Ordu yaklaşık 2 ay Trabzon’da kaldıktan sonra ordudaki bazı taburlar Trabzon’dan ayrılarak Samsun’a doğru yol alır. 27 Nisan 1919’da 5. Kafkas Ordusu’nun 28.Taburu artık Ladik’e ulaşmıştır.

KAYNAKÇA
Baki Sarısakal, Belge ve Tanıklarla Samsun’dan Ankara’ya, Cilt,1, Samsun Büyükşehir Belediyesi Kültür Yayınları, Samsun, 2008. Esat Arslan, Musullu Abdülhâdi’nin İzinde Bozgundan Zafere, Phoenix Yayınları, Ankara, 2005. Gotthard Jaeschke, Türk KurtuluşSavaşı Kronolojisi, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1989. Zeki Sarıhan, KurtuluşSavaşı Günlüğü I, Türk Tarih Kurumu Yayınları, Ankara, 1993

Gazete Gerçek

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER