Meslek kanunu öğretmeni desteklemeli

Meslek kanunu öğretmeni desteklemeli

Eğitim Bir-Sen Samsun 1 No'lu Şube Başkanı Hamdi Yıldız, yeni çıkarılacak Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun, öğretmenlik mesleğinin değerinin somut göstergesi olması gerektiğini vurguladı. Yıldız yaptığı açıklamada, resmi-özel öğretim kurumu ayrımı yapılmaksızın bütün öğretmenleri kapsayacak, öğretmenlik mesleğinin bütün boyutlarını ele alacak bir yasal düzenlemeye ihtiyaç olduğunu da dile getirerek "Ancak bu mutabakatın, kanunun içeriği konusunda da aranmasının gerektiği şüphesizdir" dedi. Mevcut Devlet Memurları Kanunu, Millî Eğitim Temel Kanunu, İlköğretim ve Eğitim Kanunu ve 1 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi gibi yasal metinlerde öğretmenlerin statü, hak, yetki, görev ve sorumluluklarını düzenleyen hükümler bulunduğuna da işaret eden Yıldız, "Mesleğin bütün yönlerini kapsayan sistematik bir düzenleme yapılmadan, bu çok parçalı yapı altında öğretmenlik mesleğinin statüsünün yükseltilerek niteliklerinin geliştirilmesinin sağlanmasının mümkün olmadığı, meslek mensuplarının mesleği ifa süreçlerinin sürdürülebilir olmadığı görülmektedir. Öğretmenliğin bir kariyer mesleği, yöneticiliğin profesyonel bir meslek olarak değerlendirilmesi ve mesleki standartlara kavuşturulması isteniliyor ise bunu sağlayacak olanın bir meslek kanunu olacağı kuşkusuzdur" diye konuştu. Çıkarılacak kanunun, toplumun tüm kesimlerinin taleplerini dikkate alması gerektiğini de söyleyen Yıldız, "Biz Öğretmenlik Meslek Kanunu’nun öğretmene destek kanunu olarak tanımlamasını sağlayacak bir içerikle yürürlüğe girmesini istiyoruz. Kanun ancak bu şekilde ölü doğma riskinden kurtulur, haklı talepleri ve beklentileri karşılayabilir. Bütün bunlar için eğitim paydaşlarının katkısına ve katılımına fırsat verilmelidir" dedi.

Gazete Gerçek

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER