Mahkeme Çamlıca Camii İçin Kararını Verdi

Mimarlar Odası ve Şehir Plancıları Odası tarafından açılan Çamlıca Tepesi Camii plan ve proje iptali davasında ilk karar çıktı.

Mahkeme Çamlıca Camii İçin Kararını Verdi

Davayı açan Odaların avukatları dava dilekçelerinde, camii yapılan bölgenin sit alanı ile boğaziçi geri görünüm ve etkilenme bölgesinde kaldığı iddiasıyla planların ve projenin iptalini talep etmişlerdi.

Aleyhine dava açılan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığını Av.Fatih Taşdemir'in, Çevre ve Şehircilik Bakanlığını Av. Bayram Keskin'in savunduğu davada, mahkemece, savunma avukatlarının savunmaları doğrultusunda davanın reddine karar verildi.

"CAMİYE İHTİYAÇ YOK" DEMİŞLERDİ

Savunma avukatları, açılan davada, dava konusu edilen imar planlarının planlama hiyerarşisine, üst plan konumundaki 1/100.000 ölçekli çevre düzeni planına şehircilik ilkelerine ve planlama esaslarına uygun olduğunu, söz konusu camii projesinin İstanbul için vizyon proje olup kamusal nitelik taşıdığını, camii için ilgili kamu kurumlarının olumlu görüş verdiklerini, camiinin yapıldığı bölgede kişi başına düşen ibadet alanı bakımından camii için ihtiyaç olduğunu, iddia edildiği şekilde camii alanının sit bölgesinde ya da boğaziçi etkilenme ve geri görünüm alanında kalmadığı, imar planlarının hukuka uygun olup davanın reddi gerektiğini savunmuşlardı.

PROJE HUKUKA UYGUN BULUNDU

Mahkemece camii alanında keşif yapılıp bilirkişi raporu alınmış, gelen raporda dava konusu imar planlarının ve projenin hukuka uygunluğu yönünde kanaat belirtilmiştir. Mahkemece savunma avukatlarının savunmaları ve bilirkişi raporu yeterli görülerek açılan davanın reddine karar verilmiştir. Böylelikle Çamlıca Tepesi Camii önünde hukuksal bir engel kalmadığı gibi, bu davada ilk yargılama, İBB ve Bakanlık lehine sonuçlanmış oldu.

Davanın bundan sonra davayı açan odalar tarafından Danıştay'a temyize götürülmesi bekleniyor.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER