Kaynanasından Kira Alan Vergi Ödemeyecek!

55 yıllık vergi kanunu değişiyor

Kaynanasından Kira Alan Vergi Ödemeyecek!

Gelir Vergisi ile Kurumlar Vergisi kanunları birleşecek. Yeni kanun daha sade olacak mükellefi korurken gelirleri de artıracak. Kaynanasından kira alan vergi ödemeyecek.

İŞTE DETAYLAR

1- Gelir ve kurumlar vergisi kanunları birleştiriliyor.

2- Beyannameli vergileme sistemi genişletiliyor. Ücret ve istisna serbest meslek geliri elde edenlerden,  Bakanlar Kurulu'nca belirlenecek gelir eşiklerini aşanların beyanname vermeleri sağlanacak. Birden fazla kaynaktan gelir elde edip eşiği aşanlar beyannamelerini birleştirecek.

İSTİSNALAR DARALTILIYOR

3- Vergi tabanı genişletilip istisnalar daraltılıyor: Kentsel rantların ve sermaye kazançlarının vergilemesindeki istisnalar daraltılıyor. Kira gelirlerinde götürü gider uygulaması sınırlandırılıyor. Birden fazla işyerinde ticari faaliyette bulunanlar basit usulden yararlanamayacak.

YENİ İŞ KURAN GENÇLERE 3 YIL VERGİ DESTEĞİ

4- Yatırım, üretim ve istihdamı teşvik edici düzenlemeler yapıldı: Yeni iş kuran gençlere 3 yıl vergi teşviği geliyor. Genç girişimciler 3 yıl boyunca asgari ücrete kadar kazançları üzerinden vergi ödemeyecekler. Tarımda daha büyük işletmelerle faaliyette bulunma teşvik ediliyor.

5- Vergi güvenliği ve vergiye uyum güçlendiriliyor: Beyanname verme süreleri bir ay öne çekilerek, dördüncü dönem geçici vergi beyannamesi kaldırılıyor.

6- Sosyal ve çevresel politikalarla uyumlu düzenlemeler yapılıyor: Eşin anne babasının oturduğu ev için de emsal kira bedeli üzerinden vergi ödenmeyecek.

7-  Bakanlar Kurulu'nun yetkileri artırılıyor.

VERGİ AZALTMA İMKÂNI

Yeni kanunda daha çok insanın beyanname verecek olması bazı giderlerin vergiden düşürülmesinin yolunu açacak. Daha önce beyanname vermeden vergi ödeyenler şimdi bu sayede eğitim, sağlık gibi giderlerini matrahtan düşürerek daha az vergi ödeme imkânına kavuşacak.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER