İç güveysinden hallice!

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı’nın, Samsun'un Mevcut Durum Raporu açıklandı. 2017 yılı ve kısmen 2018 verilerine göre hazırlanan rapora göre; Samsun'da kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla 27 bin 272 TL. Tarım geriliyor sanayi artma eğiliminde. İşsiz sayısı 46 bin 78 kişi. Samsun son üç yıldır sürekli göç alıyor

İç güveysinden hallice!

 

Karadeniz bölgesinin sosyoekonomik açıdan en önemli ili olan Samsun'un her yıl Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından hazırlanan 'Mevcut Durum Raporu' açıklandı. 2017 yılı ve kısmen 2018 verilerine göre hazırlanan rapora göre, Samsun'da kişi başına düşen yurt içi hasıla 27 bin 272 TL.

YAŞAM ENDEKSİNDE 33. SIRADAYIZ

OKA tarafından hazırlanan raporda ilk olarak TÜİK'in 2015 yılında açıkladığı ‘İllerde Yaşam Endeksi Gösterge Değerleri’ne atıf yapıldı. Buna göre Samsun 0.5746 genel endeks değeri ile 33. sırada yer alıyor. Aynı listede endeks başlıklarına ilişkin sıralamada ise Samsun 81 il içerisinde; sağlıkta 18, eğitimde 22, sivil katılımda 26, sosyal yaşamda 29, altyapı hizmetlerine erişimde 30, konutta 31, genel endekste 33, yaşam memnuniyetinde 37, çevre endeskinde 38, güvenlik endeksinde 40, gelir ve servet endeksinde 40, çalışma hayatı endeksinde ise 41'inci sırada yer aldı. 

TOPLAM HASILA: 35.5 MİLYAR TL

Raporda 2004 yılında toplam 7 milyar 40 milyon TL gayrisafi yurtiçi hasılaya sahip olan Samsun'un, 2017 yılında toplam 35 milyar 575 milyon TL gayrisafi yurtiçi hasılaya sahip olduğu da belirlendi.  Samsun bu değerle Türkiye’de 18. sırada yer aldı. 2004-2017 döneminde Samsun'un toplam gayrisafi yurtiçi hasılatı yüzde 405.3 oranında artarken Türkiye ortalaması ise yüzde 438.4 oranında arttı. Samsun'un toplam gayrisafi yurtiçi hasıla payı ise 2004 yılında yüzde 1.22 oranında iken 2017 yılında bu pay yüzde 1.15 oranında gerçekleşti.

KİŞİ BAŞINA DÜŞEN GELİRDE 43. SIRADAYIZ

Türkiye’de 2017 yılında kişi başına gayri safi yurtiçi hasıla 38.681 TL iken, Samsun’da bu değer 27.272 TL olarak belirlendi. Samsun bu değerle Türkiye’de 43. sırada yer aldı. Samsun’da 2017 yılında gayrisafi yurtiçi hasıla sektörel dağılımı incelendiğinde; tarımın yüzde 12.45, sanayinin yüzde 24.22 ve hizmetlerin ise yüzde 63,33 paya sahip olduğu görüldü. Buna göre Samsun’da tarımın payının azalma, sanayinin payının ise artma eğiliminde olduğu belirlendi.

ORGANİZE SANAYİ BÖLGELERİ YARI YARIYA DOLU

Samsun Merkez OSB, Kavak OSB, Gıda İhtisas OSB, Bafra Karma&Medikal İhtisas OSB, tahsis aşamasına kadar gelen Havza OSB ve çalışmaları devam eden Çarşamba OSB ve Bafra Tarıma Dayalı Sera OSB olmak üzere toplam yedi adet Organize Sanayi Bölgesi bulunan Samsun'da, OSB’lerdeki toplam 398 adet parselin 222’si tahsis edildiği doluluk oranının ise yüzde 56 olduğu belirlendi. Bu parsellerde faal olan 138 işletmede toplam 8 bin 549 kişi istihdam ediliyor. Samsun’da 2018 itibariyle ise toplam 18 adet küçük sanayi sitesi bulunuyor. Bu sanayi sitelerindeki toplam 8 bin 326 adet işyerinde 23 bin 495 kişi istihdam ediliyor.

KAMU YATIRIMLARI 2018’DE AZALDI

Rapora göre 2018 yılında Samsun 812 milyon 214 bin TL kamu yatırımı aldı.  2018 yılında bir önceki yıla göre toplam kamu yatırım tutarı Türkiye’de yüzde 0,46 oranında artarken Samsun'da yüzde 30,27 oranında azaldı.  2002-2018 döneminde toplam kamu yatırım tutarı Türkiye’de şgnyd 511.3 oranında artarken Samsun’da yüzde 771.2 oranında arttı.

İŞSİZLİK ÇIĞ GİBİ BÜYÜOR: 46 BİN 78 KİŞİ İŞSİZ

Samsun'da 2017 yılında İŞKUR'a 53 bin 649 kişi iş başvurusunda bulundu. İşe yerleştirme sayısı ise 2016 yılında 9 bin 731 adet iken 2017 yılında 16 bin 489 kişi oldu. Samsun'da kayıtlı işsiz sayısı 2009 yılında 29 bin 161 kişi iken 2017 yılında 46 bin 78 kişi olarak gerçekleşti.  2009-2017 döneminde kayıtlı işsiz sayısı ise Türkiye’de yüzde 53.9 oranında artarken, Samsun'da yüzde 58 arttı. Samsun'da işsizlik ödeneği başvuru sayısı da; 2009 yılında 4 bin 743 adet iken 2017 yılında 13 bin 380 adet olarak gerçekleşmişti. 2009-2017 döneminde işsizlik ödeneği başvuru sayısı Türkiye’de yüzde 143, Samsun'da yüzde 182.1 oranında yükseldi.  2009-2017 döneminde Samsun’da toplam 72 bin 370 kişi işsizlik ödeneği için başvurdu.

SAMSUN 3 YILDIR GÖÇ ALIYOR

Rapor, 2008-2015 yılları arasında sürekli net göç veren Samsun'un 2016, 2017 ve 2018 yıllarında ise net göç aldığın ortaya koydu. 2018 yılında Samsun toplam 53 bin 228 kişi göç alırken, 48 bin 543 kişi göç verdi. Samsun net göç hızı büyüklüğü sıralamasına göre iller arasında Eskişehir ile birlikte 46. sırada yer aldı.  Samsun'un en çok göç aldığı ilk beş il sırasıyla; İstanbul, Ankara, Ordu, Bursa ve Amasya iken, en çok göç verdiği iller ise sırasıyla; İstanbul, Ordu, Ankara, Trabzon ve Amasya oldu.

YÜKSEKOKUL MEZUNLARININ SAYISI AZALDI

Samsun'da, ilk ve orta öğretimde 2017/2018 döneminde toplam 1.133 okulda 18 bin 486 öğretmen ve 268 bin 332 öğrenci ile eğitim öğretim yapıldı.  Öğretmen başına düşen öğrenci sayılarında Samsun’un genel ortaöğretim dışında Türkiye ortalamasından daha düşük değerlere sahip olduğu belirlendi. Samsun’da ikamet eden nüfusun yüzde 31’i ilkokul, yüzde 18’i lise mezunudur. En az yüksekokul mezunu olanların oranı Türkiye ortalamasından düşük olduğu belirlendi.

SAĞLIKTA ÇOK İYİ DURUMDA

Raporda, Samsun'un, Karadeniz bölgesinde hem konum bakımından hem de mevcut altyapısının, sağlık hizmetlerinde uzmanlaşma ve kalite geliştirme gibi avantajları nedeniyle son yıllarda bölgenin gözde kenti olduğu belirlendi. Buna göre Samsun, 8'i özel 25 hastane, 7 tıp merkezi, OMÜ Tıp ve Diş Fakülteleri ile estetikten ortopediye, ruh ve sinir hastalıklardan ortodontiye, genel hastalıklardan kardiyovasküler cerrahiye kadar her alanda, sağlık hizmetlerine başvuruları karşılayan bir kent durumunda. Özellikle termal turizm için uygun potansiyele sahip olan Samsun’da son yıllarda bu tür termal merkezlerin çevresindeki konaklama imkanları da bu potansiyeli avantaja dönüştürecek şekilde gelişti.

Gazete Gerçek

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER