Çocukları karakola 'yoksulluk' düşürüyor

Samsun'da suça sürüklenen çocuklarla ilgili ilk ciddi araştırma tamamlandı. OKA tarafından 700 çocuktan 500'ünün aileleriyle yapılan çalışmada, özellikle düşük gelir grubundaki ailelerin geçim sıkıntısı ve israf gibi sosyal olgulardan dolayı aile içi çatışma yaşıyor olmasının, çocukların suça sürüklenmelerinde etkili olduğu belirlendi

Çocukları karakola  'yoksulluk' düşürüyor

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı tarafından bir süredir yürütülmekte olan ve Samsun'da 17 ilçede emniyet müdürlüğü ve jandarma kayıtlarına girmiş olan çocukların, bu suçlara sürüklenmelerine neden olan etkenleri saptamaya odaklanan Samsun İlinin Sosyal Risk Haritasının Oluşturulması (SORHOP) Projesi tamamlandı. Araştırmanın sonuçlarına göre; Samsun'da çocukların suça sürüklenmelerinin temelinde yoksulluk ve eğitimsizlik ile buna bağlı aile içi çatışma ortamı yatıyor.

500 AİLE ARAŞTIRMAYA KATILDI

Samsun'da, çocukların suça sürüklenmelerine sebep olan sosyo-kültürel nedenlerin ortaya çıkarılmasının hedeflendiği çalışmada; ‘hırsızlık’, ‘gasp’, ‘darp/yaralama’, ‘cinayet’, ‘cinsel taciz/tecavüz’, ‘uyuşturucu kullanımı ve satışı’ ile ‘ruhsatsız silah taşıma’ suçlardan dolayı bir şekilde emniyet müdürlüğü ve jandarma kayıtlarına girmiş olan çocukların, bu suçlara sürüklenmelerine neden olan etkenler saptanmaya çalışıldı. Samsun'un tamamında, son üç yıl içerisinde suça sürüklenen 18 yaş altı 700 adet çocuğa dair veriden oluşan örneklemde, anket çalışması ise çocukları suça sürüklenmiş durumdaki 500 aileye uygulandı.

DÜŞÜK GELİRLİ AİLELERİN ÇOCUKLARI

Araştırmada suça sürüklenen çocukların ailelerinin aylık gelir dağılımları ve diğer ekonomik veriler çarpıcı sonuçlar ortaya koydu. Bu ailelerin yüzde 20’sinin 500 TL ve daha az, yüzde 46’sının 501-1000 TL, yüzde 21’inin ise 1001-1500 TL aylık geliri olduğu saptandı. Ayrıca araştırmaya katılan ailelerin yüzde 84’ünün herhangi bir maddi yardım almazken, sadece yüzde 15’inin maddi yardım aldığı belirlendi.

AİLELER İNTERNET KAFELERDEN ENDİŞELİ

Araştırmaya katılan ailelerin yüzde 76’sı çocuklarının oyun salonları, kafe ve internet kafe gibi ortamlarda bulunmasını olumsuz, yüzde 19’unun olumlu karşıladığı görülürken, görüşülen ailelerin yüzde 60’ı çocukların eğitim ve refah düzeylerinin arttırılmasının suça eğilimi azaltan faktör olduğunu vurguladılar. 

TEMEL NEDEN ‘YOKSULUK’

Araştırmada okuma yazma bilmeyen ailelerden yüzde 48,2’si, çocukların suça sürüklenmesinde yoksulluğun etkili olduğunu vurguladılar. Bu ailelerden yüzde 23,2’si çocukların suça sürüklenmesinde aile şefkati ve ebeveyn sevgisinden yoksulluğun olduğunu belirtirken, yüzde 12,5’i ise çocukların suçça sürüklenmesinde ise dini ve ahlaki yetersizliğin etkili olduğunu belirttiler. Araştırma sonuçlarına göre; çocukların suça sürüklenmesinde yoksulluğun, temel belirleyici faktör sıralamasında, tüm gelir düzeyi gruplarında ön sıralarda yer alması, Samsun halkının gelir düzeyiyle çocukların suça sürüklenmesi arasında direkt bir ilişki kurduklarını ortaya koydu. Özellikle düşük gelir grubundaki ailelerin geçim sıkıntısı ve israf gibi sosyal olgulardan dolayı aile içi çatışma yaşıyor olmasının, çocukların suça sürüklenmelerinde bir noktada etkili olduğu sonucuna varıldı. Gelir düzeyi düşük olan bir ailede çocukların ‘insana yakışır olmayan işlerde’ çalıştırılması durumunun görüldüğü, bu sorundan dolayı yaşanan aile içi çatışmaların, çocukların psikolojilerini olumsuz yönde etkilediği ve bir takım yasa dışı eylemlere yönelmelerine olanak sağlayabildiği tespit edildi.

ARKADAŞLARINDAN ETKİLENİYORLAR

Araştırmaya göre okuma yazma bilmeyen ailelerin yüzde 78,6’sı çocukların suça sürüklenmesinde arkadaşlarının etkili olduğunu söylerken, yüzde 10,7’si medyanın, yüzde 8,9’u ise çocukların komşularından etkilenerek suça sürüklendiğini belirtti. Tüm eğitim gruplarında çocukların yüzde 79’unun arkadaşlarından etkilenerek suça sürüklendiğini vurgularken yapılması gereken önemli noktalardan birinin çocukların sosyal aktivitelere yönlendirilerek daha nitelikli arkadaşlar edinmelerini sağlamak gerektiği vurgulandı. Medyadan etkilenerek suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak da çocuklara yardımda medya okur-yazarlığının önemine işaret edildi.

AİLE ŞEFKATİNDEN YOKSUNLAR

Düşük gelirli olarak nitelendirilebilecek ailelerin önceliklerinde aile şefkatinden yoksun olmaya vermesi, bu grup ailelerin gelirleri düşük olsa da çocuklarıyla yakinen ilgilenmeleri halinde çocuklarının suça yönelmeyeceğine dair inançlarını ortaya koydu.

MADDE BAĞIMLILIĞI DÜŞÜK GELİRLİERDE YÜKSEK

Araştırmada Samsun'da giderek kangren haline alan çocukların ve gençlerin madde bağımlılığı konusunda da çarpıcı sonuçlar elde edildi. Ailelerden aylık toplam geliri 500 TL ve daha az olan aile fertleri içerisinde madde bağımlılığı olduğunu belirtenlerin oranı yüzde 59.2 ile oldukça yüksek olduğu tespit edildi. Ailenin toplam aylık geliri arttıkça, madde bağımlılığı oranlarının da düştüğü belirlendi. Hali hazırda düşük gelire sahip olan ailelerin, aylık gelirlerinin bir kısmını madde bağımlılığı ihtiyacını karşılamak üzere harcıyor olmasının, ailenin yaşam standardını daha düşürdüğü ve çocukların suça sürüklenme ihtimalini artırdığı ortaya çıktı.

ÇOCUĞA DA AİLEYE DE EĞİTİM ŞART!

Araştırma sonuçları, görüşülen ailelerin çoğunluğu, eğitimi çocukların suça sürüklenmelerinde engelleyici bir faktör olarak gördüklerini belirttiler. Araştırmanın sonuç bölümünde bundan dolayı,  Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün ailelere çocuk gelişimiyle ilgili eğitimler vermeleri gerektiğine işaret edilirken, özellikle okul öncesi eğitim alanının geliştirmesi gerektiği ifade edildi. Bunun yanı sıra Samsun İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün anne-baba destek eğitimlerini zorunlu kılması gerektiği ile riskli gruptaki ailelerin de rehabilitasyon yöntemleriyle desteklemeleri gerektiği dile getirildi. Araştırmanın çözüm önerileri bölümünde ayrıca İl Sağlık Müdürlüğü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü, Emniyet Müdürlüğü ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün, madde bağımlılığıyla ilgili önleyici politikalar üretmesi gerektiğine özellikle vurgu yapıldı.

Gazete Gerçek

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER