AYM'nin 'çoklu baro' gerekçeli kararı yayımlandı

Anayasa Mahkemesi'nin gerekçesinde "Aynı ilde birden fazla baronun kurulmasına imkan tanıyan kurallar, kanun koyucunun takdir yetkisi kapsamındadır, Anayasa'ya aykırı bir yönü bulunmamaktadır." ifadeleri yer aldı.

AYM'nin 'çoklu baro' gerekçeli kararı yayımlandı

Anayasa Mahkemesi (AYM) Genel Kurulunun, kamuoyunda "çoklu baro" düzenlemesi olarak bilinen, 7249 sayılı Avukatlık Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunun iptali isteminin reddine ilişkin kararının gerekçesi Resmi Gazetede yayımlandı.

CHP, Kanun'un Anayasa'ya aykırı olduğu gerekçesiyle iptali istemiyle Anayasa Mahkemesinde dava açmış, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu ise iptal istemini oy çokluğuyla reddetmişti. Yüksek Mahkemenin Resmi Gazetede yayımlanan gerekçesinde, baroların Anayasa'nın 135. maddesi anlamında kamu kurumu niteliğinde, devletin gözetim ve denetimine tabi meslek kuruluşları olduğu belirtildi. Anayasa Mahkemesinin daha önceki bir kararında da ifade edildiği üzere kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarının aynı bölgede birden fazla olamayacağı yönünde getirilmiş anayasal bir sınırlama olmadığına işaret edile gerekçede, bu nedenle aynı ilde birden fazla baronun kurulmasına anayasal açıdan herhangi bir engel bulunmadığı kaydedildi.

Dava konusu kurallarda aynı ilde birden fazla baronun kurulabilmesi için gerekli olan avukat sayısının belirlendiği, baronun kuruluşuna yönelik usul ve esasların ayrıntılı düzenlenerek bu duruma ilişkin temel hususların kanunla belirlendiği ifade edilen gerekçede, "Dolayısıyla aynı ilde birden fazla baro ancak kanunda belirtilen koşulların gerçekleşmesi durumunda mümkün olup baroların kuruluşunun avukatların iradesine bırakılması söz konusu değildir. Bu nedenle ilgili düzenlemelerin, meslek kuruluşlarının kanunla kurulacağına yönelik anayasal ilkeye aykırı olduğu değerlendirilemez." denildi.

"Düzenlemede kamu yararı var"
Gerekçede, kanuna konu teklifin komisyon görüşmeleri sırasında dile getirilen görüşlerde, "büyük şehirlerde barolara kayıtlı avukat sayısının çok fazla olmasından kaynaklı sorunların çözülmesi, avukatlık hukukuna ilişkin iş ve işlemlerin yürütülmesinde yaşanan gecikmelerin ortadan kaldırılması ve baro hizmetlerinin daha sağlıklı bir şekilde yürütülebilmesi" gibi amaçlarla yeni bir baronun kurulabilmesine imkan tanındığının ifade edildiği, bu yönüyle kuralın kamu yararı dışında başka bir amaç güttüğünün söylenemeyeceği belirtildi.

Kaynak: AA

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER