Üçüncü çeyrek büyüme rakamları

Yılın 3. çeyreğine ilişkin büyüme rakamları açıklandı. Buna göre 3. çeyrekte yıllık yüzde 1.8 küçülme yaşandı

Üçüncü çeyrek büyüme rakamları

Türkiye ekonomisi yılın üçüncü çeyreğinde yüzde 1,8 daraldı. Cari işlemler açığı, Ekim ayında bir önceki yılın aynı ayına göre; 1 milyar 332 milyon dolar artarak 1 milyar 675 milyon dolar olarak gerçekleşti

Türkiye'de 2016 yılının üçüncü çeyreğinde tarım, üretim, inşaat ve hizmet sektörlerinin katma değerleri azaldı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2016 yılı üçüncü çeyrek Gayri Safi Yurtiçi Hasıla verilerini açıkladı. Buna göre, gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini; zincirlenmiş hacim endeksi olarak, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 1,8 azaldı.

Üretim yöntemiyle gayrisafi yurtiçi hasıla tahmini, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde cari fiyatlarla 655 milyar 400 milyon TL oldu. Gayrisafi yurtiçi hasılayı oluşturan faaliyetler incelendiğinde; tarım sektörünün toplam katma değeri, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 7,7 azaldı, sanayi sektörünün toplam katma değeri, yüzde 1,4 azaldı, inşaat sektörünün toplam katma değeri, yüzde 1,4 arttı ve hizmetler sektörünün toplam katma değeri, yüzde 8,4 azaldı.

Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları yüzde 3,2 azaldı Hanehalklarının nihai tüketim harcamaları, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 3,2 azaldı. Devletin nihai tüketim harcamaları, yüzde 23,8 arttı ve gayrisafi sabit sermaye oluşumu, yüzde 0,6 azaldı.

Mal ve hizmet ihracatı yüzde 7 azalırken, ithalat yüzde 4,3 arttı Mal ve hizmet ihracatı, 2016 yılının üçüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirleme hacim endeksi olarak yüzde 7 azaldı, ithalatı ise yüzde 4,3 arttı. İşgücü ödemelerinin gayrisafi katma değer içerisindeki payı yüzde 36,1 oldu. İşgücü ödemelerinin cari gayrisafi katma değer içerisindeki payı geçen yılın aynı döneminde yüzde 31,4 iken bu oran 2016 yılının üçüncü çeyreğinde yüzde 36,1 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise yüzde 53,3'den yüzde 47,4'e düştü.


CARİ AÇIK


Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2016 yılı Ekim ayı 'Ödemeler Dengesi İstatistikleri'ni açıkladı. Buna göre; cari işlemler açığı, bir önceki yılın Ekim ayına göre 1 milyar 332 milyon dolar artarak 1 milyar 675 milyon dolar olarak gerçekleşti. Bunun sonucunda, on iki aylık cari işlemler açığı 33 milyar 773 milyon dolar oldu.

Ödemeler dengesi tablosundaki dış ticaret açığının, bir önceki yılın aynı ayına göre 333 milyon dolar artarak 2 milyar 804 milyon dolara yükselmesi, hizmetler dengesi fazlasının 916 milyon dolar azalarak 1 milyar 793 milyon dolara gerilemesi ve birincil gelir dengesi açığının 137 milyon dolar artarak 771 milyon dolara yükselmesi, cari işlemler hesabının açık vermesinde etkili oldu.

Parasal olmayan altın kaleminde, bir önceki yılın Ekim ayında 478 milyon dolar net ihracat gerçekleşmişken, bu yılın aynı ayında 210 milyon dolar net ithalat kaydedildi. Hizmetler dengesi altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler, bir önceki yılın aynı ayına göre 630 milyon dolar tutarında azalarak 1.693 milyon dolara düştü.

Birincil gelir dengesi kalemi altında yatırım geliri kaleminden kaynaklanan net çıkışlar, bir önceki yılın aynı ayına göre 112 milyon dolar artarak 707 milyon dolar oldu.

FİNANS HESABI

Doğrudan yatırımlardan kaynaklanan net girişler (net yükümlülük artışı), bir önceki yılın aynı ayına göre 53 milyon dolar artarak 665 milyon dolar tutarında gerçekleşti.

Portföy yatırımları 1 milyar 990 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) kaydetti. Alt kalemler itibarıyla incelendiğinde, yurtdışı yerleşiklerin hisse senedi piyasasında 471 milyon dolar net alım yaparken devlet iç borçlanma senetleri piyasasında ise 1 milyar 232 milyon dolar net satım yaptığı görüldü.

Yurtdışında ihraç edilen tahvil ve bonolarla ilgili olarak, genel hükümet ve bankalar sırasıyla 1,5 milyar dolar ve 1 milyar 558 milyon dolar tutarında net borçlanma ve diğer sektörler 13 milyon dolar tutarında net geri ödeme gerçekleştirdi. Diğer yatırımlar kaleminde 596 milyon dolar tutarında net giriş (net yükümlülük artışı) gerçekleşti. Diğer yatırımlar altında, yurtiçi bankaların yurtdışı muhabirlerindeki efektif ve mevduat varlıkları 843 milyon dolar net artış, yurtdışı bankaların yurtiçi bankalardaki mevduatları ise 115 milyon dolar tutarında net azalış kaydetti.

Yurtdışından sağlanan kredilerle ilgili olarak, bankalar 215 milyon dolar net kullanımda bulunurken, diğer sektörler 1 milyar 150 milyon dolar net kullanım gerçekleştirdi. Resmi rezervler 2 milyar 923 milyon dolar arttı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER