Teşvik geliyor

Gümrük ve Ticaret Bakanı Tüfenkci, bugüne kadar ekonominin unsuru gibi görülmeyen kooperatifleri güçlendirmek için önce gelir vergisi tasarısında değişiklik yapacaklarını belirtti.

Teşvik geliyor

Tüfenkci, vergi muafiyeti arttırılacak kooperatiflerin de sadece üretim için değil finans, sigorta, yenilenebilir enerji gibi yeni tipte kurulmasına olanak sağlanacağını söyledi.

Hükümetin, yeni dönem ekonomi kararları arasında üretim kooperatiflerine özel başlık açıldı. İlk operasyon, TBMM’de bekleyen Gelir Vergisi tasarısında yapılacak. Üretim kooperatiflerinin vergi muafiyetleri arttırılacak. Kooperatiflerinin arsa ve gayrimenkul satışlarında vergi indirimi uygulanacak. Kooperatiflerin işlediği ürünler de vergi muafiyeti kapsamına alınacak. Yeni tip kooperatifler kurulacak.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, üretim kooperatiflerinin, ekonominin önemli aktörleri olmasının sağlanması için bir kaç aşamalı plan hazırladıklarını dile getirdi. Tüfenkci, şunları söyledi:

FINDIĞI KAVURACAK

“Kooperatifler gelir ve kurumlar vergisinden bazı istisnalarından faydalanıyor. Ama yıllarca demirbaşında kalan bir aracı sattığında, bu istisnadan faydalanamıyor. Şimdi bunu ortadan kaldıran düzenlemeyi yapıyoruz. Vergiden muaf tutulacak. Ayrıca, gayrimenkullerini üçüncü kişiye verdiğinde, ortak dışı işlem yapmış oluyor. Bu, kooperatiflerin ticaretini ve gelişmesini engelleyen bir durumdu.”

Yine kooperatiflerin bölünerek, yeni ve alt kooperatifler oluşması yasa ile engellendiğini hatırlatan Tüfenkci, “Şirketler bunu yapabiliyor, şimdi onlar da yapabilecek. Kooperatifler, sadece kabuklu fındık alıp o şekli ile pazarlayabiliyorlar. Bunu kırıp içini kavurup işleyerek sattığında farklı işlem sayılıyordu. Şimdi bunu da yaptığı işlemin devamı sayıp, vergisel bir takım avantajların olmasını sağlayacağız” dedi.

Tüfenkci, kooperatiflerin, ekonominin unsurları gibi görülmediğini söyleyerek “Verilen teşviklerde kooperatifleri dâhil bile etmemişiz. Oysa bunlar da ticaret yapıyor. İhracat teşviklerine dahil etmemişiz. Veya cazibe merkezleri içinde bir şey yapmamışız. Şimdi bunlar değişecek” dedi. Tüfenkci’nin verdiği bilgiye göre sadece üretim kooperatifleri değil, yeni kooperatif tiplerinin de kurulması teşvik edilecek. Örneğin yenilenebilir enerji, finans, sigorta kooperatifi olabileceği gibi çevresel atıkların toplayıcılarının bir kooperatif eliyle birleşmesi de sağlanacak. Çöp toplayanlar da kooperatif olabilecek. Ayrıca yeni kooperatifçilik yasası için de çalışılıyor. Taslak Ekonomi Koordinasyon Kurulu’na sunulacak. Taslakta bakanlığın da kooperatif denetiminde yetkili olması öngörülüyor.

DÜNYADA 2.5 TRİLYON DOLARLIK İŞLEM VAR

Bakan Tüfenkci, dünyada 300 büyük kooperatifin yaptığı toplam işlemin 2.5 trilyon dolarların üzerinde olduğunu belirterek Türkiye’de de Marmarabirlik, Pankobirlik, Konya Şeker, Gülbirlik gibi büyük üretim kooperatiflerimiz olduğunu hatırlattı. Ancak bunun yeterli olmadığını vurgulayan Tüfenkci, “Biz niye gıda fiyatlarını konuşuyoruz? Üreticilerimize baktığımızda küçük işletmeler. Kooperatifler olarak bir araya gelseler, hem ölçekleri büyüyecek, hem de üretim, pazarlama tek elden yapılacak. Dolayısıyla tüketim mahallerine de kendisi ulaştıracak. Vatandaşın, yapı kooperatiflerinden kaynaklanan güvensizliğini gidermemiz gerekiyor” dedi.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER