Taşerona Kadro Konusuna Etraflıca Bakış!

Taşeron işçilerin kadroya alınması ile ilgili yürütülmekte olan çalışmalar tartışılmaya devam ediyor. Taşerona kadro ne getirir, ne götürür?

Taşerona Kadro Konusuna Etraflıca Bakış!

“Türkiye bu günlere kolay gelmedi…”

Bu söz ülkemizde bir çok alan için söylenebilecek bir sözdür. Son günlerde‘’taşeron çalışana kadro’’ ‘’taşeron işçiye müjde’’ başlıklarıyla verilen haberler ve açıklamalar için de rahatlıkla söylenebilir.

Yıllarca eleştirilen pijama-terlik üreten hantal devlet yapısı, devlete kapağı atıp hayatı kurtarma düşüncesi, rahat çalışma anlayışı ve yapısından kurtulmak için çok çabalar verildi. Özelleştirmeler, sınavlar, norm kadro uygulamaları ve benzeri çalışmalar hep bunun önüne geçmek içindi.

İşte tam bu çiftlik istihdam algısı değişti ve dönüştü, özel teşebbüs birçok işi uzmanlaşarak yapacak, amiyane tabirle “bir bardak süt için mandıra kuran ve sürekli görev zararı oluşturan yapılardan kurtulduk” derken; tam da bu amaç için ihdas edilmiş taşeron uygulamaları devlete-kamuya ciddi yararlar sağlayacak noktaya giderken, yeniden devleti hantallığın odağı haline getirmek, hantal yapıya tekrar zemin hazırlamak uzun vadede ziyadesiyle yük getirici bir uygulamanın başlangıcı gibi görülmektedir.

Özel/ teşebbüs her biri kendi alanında altyapısını tamamlamış, hem teknolojik, hem insan ve işgücü açısından yeterli ve deneyimli niteliğe sahip olma yolunda ilerlerken verdiği hizmetlerle kamunun ciddi yükünü omuzlamış ve bildikleri yaptıkları işleri hem en ucuza hem de en kaliteli şekilde sunma zeminini oluşturmuşlardır…

Asıl mesele devletti hantallaştırmak mıdır? Yoksa;

-Ücret

-Kıdem tazminatı

-Sosyal Güvenlik

-İş güvencesi

-İş güvenliği

-İzin

-Emeklilik

ve diğer sosyo-ekonomik ve yasal uygulamalarda hak kaybı olmayan, yeknesak yasal zemini hazırlamak ve uygulamalarını ciddiyetle denetlemek midir?

Kanaatimizce asıl meselenin bu olduğunu tespit etmek ve köklü çözümünün de bu çerçevede ele alınması gerektiği olmalıdır.

Kaldı ki Taşeron çalışanlar konusunda devreye sokulmak istenen uygulamalar kişilere mevcut durumlarının dışında yeni bir hak getirmeyecektir.

Son olarak; çalışanlar için bir değişiklik getirmeyecek olan bu uygulamanın devleti tekrar eski haline getirerek, Yeni Türkiye modeli ile uyumlulaştırmaya çalışmak çabasının, akıllara “tekrar işleri başa mı saracak! Hantal devlet geri mi geliyor!” endişelerini getireceğini değerlendirmek lazım gelir…

Bu meseleyi her yönüyle etraflıca düşünerek sadede gelinecek olursa;

- Gelişmiş ülkelerde bu işlerin özel sektör üzerinden hizmet alım şeklinde daha düşük maliyetle, daha hızlı yürütüldüğünü görmezden gelmeden,

- Taşeron firmalar sayesinde üzerindeki yükü bir nebze hafifletmiş ve hizmet verebilmiş hale gelen belediyelerin, yeni uygulama sonrası üzerine yıkılacak yeni kadro ve maliyet yükünün altında ezilebileceği gerçeğini ıskalamadan,

- Geçmişte belediyelerdeki kadro yığınlarının çöp dağlarına, susuzluğa, çukura ve kirliliğe dönüşüp belediyelerin hizmet üretemez hale gelişini unutmadan,

- Kamuda kadro güvencesi aldıktan sonra işin kalitesinde ve hızında yaşanacak olası düşüşü iyi hesap ederek,

- Yıllardır atanmayı bekleyen KPSS mağdurlarının uğrayacakları haksızlığı düşünerek,

- Şu an halen kamu ile çalışan şirketlerin durumunu, yaptıkları yatırımları ve istihdamı ne olacağı konusu açıklığa kavuşturarak bu meselenin çözümünün ülkenin ve milletin menfaatine olacağını söylemek doğru olacaktır.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER