O Akademisyenler İçin Kötü Haber

Okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim sil baştan düzenleniyor

O Akademisyenler İçin Kötü Haber

TBMM’ye sunulan torba tasarıyla okul öncesinden üniversiteye kadar bir çok mevzuat, kararname değişiyor, eğitim silbaştan düzenleniyor. Tasarıylaakademisyenlere yaptırımlar genişliyor, soruşturma kolaylaşıyor, “meslekten ihraç” mekanizmasıyla üniversiteye dönüş yolu kapatılıyor.

Okul öncesinden üniversiteye kadar eğitim silbaştan düzenleniyor. Beş yıl önce değiştirilen Milli Eğitim Bakanlığı Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile birçok eğitim düzenlemesi ve yükseköğretim mevzuatında köklü değişiklikler getiren tasarı dün TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

- Tasarıya göre MEB Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, Teftiş Kurulu Başkanlığı olarak yeniden yapılandırılacak. Müfettişler ve müfettiş yardımcıları, eğitim uzmanı kadrolarına alınacak.

- Çıraklık eğitimi, zorunlu ortaöğretim kapsamına alınıyor. Ortaöğretim, ilköğretime dayalı 4 yıllık zorunlu örgün veya yaygın öğrenim veren genel, mesleki ve teknik öğretim kurumları ile mesleki eğitim merkezlerinin tümünü kapsayacak.

- Üniversitelerde disiplin ve ceza sistemi yeniden düzenleniyor. Bir akademisyenhakkında ceza soruşturması yapılması veya dava açılmış olması, aynı eylemden dolayı disiplin soruşturması yapılmasına, ceza verilmesine engel oluşturmayacak.

YÖK BAŞKANINA DOĞRUDAN YETKİ

- Akademisyenler için cezaya bağlanan bazı eylemler şunlar: İntihal. Bölücü amaçlarla veyaterör niteliğinde eylemlerde bulunmak veya desteklemek, kanunların izin verdiği haller dışında siyasi partilere üye olmak, fiili saldırıda veya cinsel tacizde bulunmak,  yüz kızartıcı ve utanç verici hareketlerde bulunmak,hukuka aykırı olarak kurumun verilerini elde etmek, kaydetmek, kullanmak, depolamak, dağıtmak, değiştirmek veya yok etmek, kurumun bilişim sistemlerinin işleyişini kasten engellemek veya bozmak okuldan atılma gerekçesi.

- Kurumların organlarında yapılan konuşma ve alınan kararları dışarı yaymak ve siyasi parti propagandası yapmak da maaş kesme nedeni.

- Öğrencilerden borç para istemek kademe durdurması, yasaklanmış her türlü yayın, siyasi veya ideolojik amaçlı bildiri, afiş, pankart asmak veya teşhir etmek, kınama gerekçesi oldu.

- Öğretim elemanları hakkında YÖK başkanı doğrudan soruşturma açabilecek. Soruşturmalar sonucunda kınama cezası YÖK başkanınca, kademe ilerlemesinin durdurulması veya birden fazla ücretten kesme cezası, üniversite öğretim mesleğinden çıkarma cezası ile kamu görevinden çıkarma cezası Yüksek Disiplin Kurulu’nca verilecek.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER