Haliç Üniversitesi'ne Yeni Bir Rektör

İstanbul Üniversitesi'ne geçici olarak devredilen rektör Haliç Üniversitesi'ne atandı

Haliç Üniversitesi'ne Yeni Bir Rektör

İstanbul Üniversitesine (İÜ) geçici olarak devredilen Haliç Üniversitesine Prof. Dr. Abdurrahman Eren vekil rektör, avukat İbrahim Yeter genel sekreter olarak atandı.

İÜ'den açıklamaya göre, Haliç Üniversitesinde ilk toplantı, kanun gereği garantör üniversite olan İÜ'nün rektörü Prof. Dr. Mahmut Ak'ın mütevelli heyet başkanlığında yapıldı. İÜ Yönetim Kurulu'nun da kanun gereği Haliç Üniversitesinin mütevelli heyetini oluşturduğu

toplantıda bazı kararlar alındı.

İlk toplantının ardından, şu kararlar alındı:

"Yükseköğretim Genel Kurulu, 12 Mayıs tarihli oturumunda, Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 25. maddesinin d fıkrasının 2. bendinde belirtilen 'Vakıf yükseköğretim kurumlarının eğitim öğretim ile idari, mali ve ekonomik faaliyetlerinin gözetim ve denetimi ile inceleme ve soruşturma faaliyetlerine kasten engel olunması' fiilinin işlenmesi nedeniyle, Haliç Üniversitesinin yönetiminin bu üniversitenin garantörü olan İÜ tarafından geçici olarak devralınarak bir yıl süreyle yürütmesine karar verdi.

Vakıf Yükseköğretim Kurumları Yönetmeliği'nin 26. maddesi gereği, önlem kararının alındığı tarihte Haliç Üniversitesi mütevelli heyet başkanı, üyeleri ile rektörün görevleri sona erdi. Yine aynı maddedeki düzenlemeye göre, yönetimi geçici süreyle üstlenen garantör İÜ'nün Rektörü, Haliç Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanı, İstanbul Üniversitesi Yönetim Kurulu da Geçici Mütevelli Heyet sıfatını kazandı.

Genel Kurul Kararı verilir verilmez Haliç Üniversitesi Rektörünün görevi sona ermiş olduğundan, Haliç Üniversitesi’ne yeni bir rektör atanıncaya kadar bu görev için Prof. Dr. Abdurahman Eren'in vekaleten ve geçici olarak görevlendirilip, YÖK’e bildirilmesi kararlaştırıldı.

Haliç Üniversitesi Geçici Mütevelli Heyet Başkanı görevini üstlenen İÜ Rektörü Prof. Dr. Ak, üniversitenin eğitim-öğretim ve idari faaliyetlerinin aksatılmadan yürütülebilmesi için talimatlar vermesine rağmen, YÖK Genel Kurul Kararı'nı tanımadığını beyan ederek talimatları yerine getirmemesi nedeniyle, yasal hak ve yükümlülükleri bakımından kanuni gerekler saklı kalmak koşulu ile genel sekreterin sözleşmesinin feshine karar verildi.

Üniversitenin eğitim-öğretim faaliyetleri ve idari işlerin sağlıklı bir şekilde yürütülmesi bakımından avukat İbrahim Yeter ile Haliç Üniversitesi Genel Sekreterlik görevini üstlenmesi için sözleşme yapılması kararı alındı."

Haliç Üniversitesinin yeni Rektör Vekili Prof. Dr. Abdurahman Eren'in atama yazısı YÖK tarafından onanarak, yeni Vekil Rektör ve Mütevelli Heyet tarafından atanan yeni Genel Sekreter İbrahim Yeter görevlerine başladı.

YORUM EKLE
SIRADAKİ HABER