ÇİFTÇİ TARLASINI NASIL EKECEK?

2018 yılında mazot fiyatındaki yükselme eylül ayında yüzde 35’e, DAP gübresinde ağustos ayında yüzde 104’e, üre gübresinde ağustos ayında yüzde 114’e kadar yükseldi. 

TMMOB Ziraat Mühendisleri Odası raporlarında da ifade edildiği üzere tarım ilacı fiyatları da 2018 yılı içinde yüzde 50-80 düzeyinde artış gösterdi. 

Bu fiyat artışlarının anlamı şu; çiftçi tarım ilacı ve gübreye ulaşamıyor.

Motorin fiyatlarına yapılan 23 kuruşluk zamdan sonra dün de elektriğe yüzde 15 zam daha yapıldı. 

Elektrikte dönemsel olarak yeni zamlar da gündemde.

Genel enflasyon verilerine baktığımızda ise mayıs ayına kadar durağan seyreden enflasyon haziran ayından itibaren hızlı bir şekilde yükselişe geçerek ekim ayında yüzde 25,24’e kadar yükseldi.

Çiftçinin alım gücü bu zamlar yetmiyormuş gibi enflasyondaki yükselmeyle daha da düştü.

Buna karşın çiftçinin birinci elden sattığı üründen eline geçen fiyat artışı ise yüzde 15,89. 

Çiftçinin eline geçen para her ne kadar artmış gözükse de enflasyonun oldukça altında.

Üretim maliyetleri son derece yüksek olan ve finansal kriz içinde bulunan çiftçi, ürettiği ürünün karşılığını alamayacak durumda.

Çünkü çiftçinin eline geçen fiyat kimi ürünlerde enflasyonun altında kaldı, kimi ürünlerde ise geçen yılki fiyatları dahi yakalayamadı. 

Örneğin bir önceki yıla göre buğdayda yüzde 5.5, mısırda yüzde 13.5, kuru fasulyede yüzde 13.1, ayçiçeğinde yüzde 10.9, şeker pancarında yüzde 5.3, tütünde yüzde 14.6, pamukta yüzde 13.3 arttı.

Enflasyonun yüzde 20.3 olduğunu hatırlarsanız, tablonun ne derece olumsuz olduğunu da görebilirsiniz.

Bu durumda ne yapmak lazım?

Ülke nüfusunun her yıl en az bir milyon kişi arttığı göz önüne alınmazsa, tarım alanları ve meralar korunmazsa, çiftçi gerektiği gibi desteklenmezse, Tarım Kanunu’nun desteklemeye ilişkin hükümlerine uyulmazsa, girdi maliyetlerini düşürmek için gerekli tedbirler alınmazsa, bir bakandan diğerine değişen tarım politikaları düzeltilmezse, çiftçi ithalatla terbiye edilmeye kalkılırsa, kooperatifleşmeye gereken önem verilmez ve desteklenmezse,  istihdam sorunu çözülmezse tarımda ithalatçı olmaktan kurtulmamız mümkün değil. 

Tarımımızı geliştirmeden, üretimimizi arttırmadan ekonominin kırılganlığını da düzeltemeyiz. 

'Dediğim dedik, öttürdüğüm düdük’ ile bu kervan yürümez.

YORUM EKLE