ASTROLOJİYE DAİR

Merhaba Samsun'lu okuyucu,

Astroloji, astronomi, mitoloji ve diğer konularla ilgili bilgilerin yer aldığı web sitemde yayınladığım yazıları sizlerle de paylaşabilecek olmanın mutluluğu içindeyim. Burçları tanıtmaya geçmeden önce astroloji konusunda kafa karışıklığına yol açan bazı hususlara değinmek istiyorum. Astroloji her şeyden önce insanın kendini tanımasına, yaşam amacını kavramasına ve evrendeki yerini bulmasına yardımcı, asırlık donanıma sahip çok özel bir sistemidir. Ana hatlarıyla burçlar, gezegenler, sabit yıldızlar, asteroitler ve bu gök cisimlerinin birbiriyle yaptığı açılar ve bu etkilerin açığa çıktığı yaşam alanları (12 adet ev) birlikte değerlendirildiğinde muazzam bir rehberlik sistemi ortaya çıkar. Her insan kendine has bir hayat planıyla yeryüzüne gelir. Her doğum haritası kişiye güçlü ve güçsüz yönlerini tanıtan eşsiz bir kullanma kılavuzu sunar. Bu nedenle her insanın doğum haritası onun evrendeki parmak izi gibidir.

En başta söylemeliyim ki Astroloji öyle iddia edildiği gibi insanı 12 prototipe bölmez. Genellikle insanlar doğum anındaki güneş konumuna bakılarak “Koç- Terazi-Oğlak” ve benzeri şekilde kabaca sınıflandırılsa da kesinlikle sınırlandırılamaz. Çünkü hiç bir insan tek bir burç enerjisinden ibaret değildir. Tüm insanlarda 12 burç enerjisi farklı doz ve bileşkeler halinde bulunur. Bu nedenle her insan çok özel bir enerji demetidir. Her insanının tek ve eşsiz yapısını temel aldığımızda bu ortak enerji tellerinin hepimizde çok farklı tınılarda titreşebileceği unutulmamalı ve mümkün olduğunca genelleme yapmaktan kaçınılmalıdır. 

Ortalıkta dolanan “iyi burç-kötü burç” yakıştırmalarına gelince diğerinden daha iyi ya da kötü olan bir burç yoktur.Nasıl ki hayatın bir aydınlık (gündüz) bir de karanlık(gece) yüzü varsa tüm burçların da aydınlık ve karanlık yüzleri vardır ve esas olan bunların bir arada değerlendirilmesidir. Çünkü Zodyak’ da her burcun ayrı bir anlamı ve işlevi vardır. Bu kadar zengin bir sembol dili "Akrepler böyledir, Aslanlar şöyledir, Balıklar öyledir..." gibisinden bir kestirmeciliğe ve kolaycılığa kesinlikle izin vermez. Esas olan doğum haritasıdır. 

Bir burcu tanıtırken ister istemez bu bütün örüntüsünden bir birimi alıp olumlu ve olumsuz özellikleri ile birlikte vermeye gayret ediyorum. Bu zor işi yaparken biraz da karikatürize ediyorum. Bunun iki sebebi var birincisi asırlar boyu bu iş korku salarak yapıldığından ve bu korku günümüzde de hala etkisini sürdürdüğünden ben bu işi başından beri böyle yapmamaya dikkat ediyorum. İkincisi de astrolojinin temel unsurlarını bozmadan fakat astrolojik şablonlara da esir düşmeden bu işi içimden geldiği gibi yapmaktaki kararlılığımdır. Astrolojik yorumlarımda mitoloji ve astronomiyi referans alsam da her zaman yaşam dinamikleri ve insan öykülerini katarak bir senteze varmaya gayret ediyorum. Çünkü ben astrolojiyi yaşam üstü bir şey olarak değil tersine yaşama dair bir şey olarak kabul ediyorum. Evrenden hücrelerimize uzanan bu muazzam enerji sistemini doğru ve etik kullandığımızda farkındalığımızın artacağına ve bilinç düzeyimizin yükseleceğine yürekten inanıyorum.

YORUM EKLE