FETÖ'cü Şirketlerde Kayyumlara da Tedbir

Bakanlar Kurulu tarafından yayınlanan KHK'daki önemli bir düzenleme ise FETÖ'ye destek verdiği için kayyum atanan şirketlere yönelik oldu

Resmi Gazete'de yayımlanan 2. mükerrer Kanun Hükmündeki kararname ile uzun bir süredir kamuoyunun gündeminde bulunan ve FETÖ'cü şirketlerin mal kaçırma yöntemi olduğu iddiasıyla tartışmalara neden olan 'iflas erteleme' kararlarına müdahale geldi.

OHAL SÜRESİNCE TEDBİR KALKTI
Resmi Gazete'de yayımlanan KHK ile mahkemelerin olağanüstü hal süresince şirketlerin iflasın ertelenmesine ilişkin karar almalarına yasak getirildi. Buna göre olağanüstü halin ilanından sonra ve devamı süresince mahkemeler iflas erteleme talebinde bulunan şirketler hakkında herhangi bir tedbir kararı veremeyecekler, verilmişse derhal kaldıracaklar.

2004'TEN BU YANA ALINAN TEDBİR KARARLARI İNCELENİYOR

Yeni KHK ile olağanüstü halin ilanından önceki dönemde 2004 sayılı kanunun 179/a maddesi uyarınca verilmiş olan tedbir kararlarında, mahkemece ivedilikle ele alınarak, terör örgütlerine veya Milli Güvenlik Kurulunca devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti ve iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu iddiasıyla 4 Aralık 2004 tarihli Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 133. maddesi uyarınca kayyım atanan veya hakim ortakları ya da yöneticileri hakkında adli soruşturma yürütülen sermaye şirketleri ile kooperatifler lehine verildiği anlaşılan tedbir kararları da derhal kaldırılacak. Ayrıca kayyum atanan şirketlerde, kayyumun yetkileri hakim ve mahkeme tarafından Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'na devredilecek ve bu devirle birlikte kayyumların görevi sona erecek.

Gülsüm ATİK

 

İlginizi Çekebilir