Torun Center İçin Durdurma Kararı Çıktı

Mecidiyeköy’de 10 işçinin Torun Center hakkında 7. İdare Mahkemesi yürütmeyi durdurma kararı verdi

Mahkeme, Koruma Kurulu’ndan görüş alınmadan plan değişikliği yapıldığı ve Deprem Zemin İnceleme Müdürlüğü’nün belirlediği maksimum yükseklik değerine ‘hiçbir gerekçe göstermeksizin uyulmadığı’ tespitlerine yer vererek, "telafisi güç zararların doğabileceği" kanaatinde bulundu.
İlginizi Çekebilir