Ticarette Yeni Dönem Başlıyor
Ekonomİ 7 Eylül 2016 Çarşamba 13

Ticarette Yeni Dönem Başlıyor

Türk ve yabancı uyruklu gemilerdeki hizmetleri anında davranışlarının incelenmesi amacıyla komisyon kuruldu

Gemiadamlarının, Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki hizmetleri sırasındaki davranışlarının incelenmesi amacıyla, Gemiadamları Disiplin Komisyonu kuruldu.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığının konuya ilişkin yönetmelik değişikliği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığınca verilen gemi adamı yeterliliğine sahip gemiadamlarının, Türk veya yabancı bayraklı gemilerdeki hizmetleri sırasında herhangi bir şekilde tespit veya rapor edilen mesleki yetersizlikleri, disiplinsizlikleri, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllere, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışlarıyla görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışlarının incelenmesi amacıyla Gemiadamları Disiplin Komisyonu kuruldu.

Gemiadamlarının mevzuata, denizcilik örf ve adetlerine, teamüllerine, denizcilik terbiyesine ve çalışma disiplinine uygun olmayan davranışlarıyla görevi ihmalleri veya kasıtlı kötü davranışları, gemi işleticisi, gemi donatanı veya liman başkanı tarafından doğrudan idareye bildirilecek veya idare tarafından doğrudan tespit edilebilecek.

Ayrıca yurt dışında yabancı denizcilik idareleri tarafından yapılan denetim ve kontrollerde ortaya çıkan gemiadamı yetersizlikleri, kusur ve kabahatleriyle müeyyide gerektiren benzer durumlar da bu komisyon tarafından değerlendirilecek.

Söz konusu değişiklikle gemiadamlarının yeterlilik belgelerinin verilmesi ve sınavlarına ilişkin bazı düzenlemeler de yapıldı.

İlginizi Çekebilir